(ES) Parama | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Žemės ūkio parodų, prekybos mugių, bendruomeniškumą kaime skatinančių renginių ir konkursų organizavimo ir (arba) dalyvavimo juose finansavimas (2018 m. II)

Spausdinti
Svarbu
Paraiškų priėmimas
Nuo 2018-04-19
Iki 2018-05-28
Žemės ūkio ministerija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 3D-182 ,,Dėl žemės ūkio parodų, prekybos mugių, bendruomeniškumą kaime skatinančių renginių ir konkursų organizavimo ir (arba) dalyvavimo juose finansavimo taisyklių patvirtinimo“, kviečia teikti paraiškas gauti valstybės paramą žemės ūkio parodoms, prekybos mugėms, bendruomeniškumą kaime skatinantiems renginiams, vykstantiems Lietuvoje, ir konkursams organizuoti ir (ar) dalyvauti juose.
 
Pareiškėju gali būti žemės ūkio parodų, prekybos mugių, bendruomeniškumą kaime skatinančių renginių ir konkursų organizavimu ir (arba) dalyvavimo juose organizavimu užsiimantis subjektas ir (arba) žemės ūkio parodų, prekybos mugių, konkursų dalyvis, teikiantis Žemės ūkio ministerijai Žemės ūkio parodų, prekybos mugių, bendruomeniškumą kaime skatinančių renginių ir konkursų organizavimo ir (arba) dalyvavimo juose finansavimo paraišką.
 
Galutinis pagalbos gavėjas – žemės ūkio veiklos subjektas (išskyrus paslaugų žemės ūkiui teikimu, geros agrarinės bei aplinkosaugos žemės būklės palaikymu, alternatyviąja veikla užsiimančius subjektus), maisto ūkio subjektas, vykdantis maisto gamybos veiklą, ūkio subjektas, užsiimantis žemės ūkio technikos gamyba ir (arba) prekyba, žemės ūkio parodų, prekybos mugių ir (ar) konkursų dalyvis.
 
Galutinis paramos gavėjas – bendruomeniškumą kaime skatinančių renginių dalyvis.
 
Paramos intensyvumas – iki 100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.
 
Skiriama bendra suma:
  1. Lietuvoje vykstančioms žemės ūkio parodoms, prekybos mugėms organizuoti ir (arba) dalyvauti jose – 15 tūkst. Eur (pirmumas teikiamas tiems pareiškėjams, kurie prašo paramos dalyvauti Lietuvoje vykstančiose tarptautinėse parodose ir (ar) dalyvavimui jose organizuoti).
  2. Užsienyje vykstantiems tarptautiniams konkursams (išskyrus konkūrus ir kitus sporto renginius) organizuoti (arba) dalyvauti juose – 9 tūkst. Eur.
  3. Lietuvoje vykstantiems konkursams (išskyrus konkūrus ir kitus sporto renginius) organizuoti (arba) dalyvauti juose – 33 tūkst. Eur.
  4. Lietuvoje kaimo vietovėse vykstantiems bendruomeniškumą kaime skatinantiems renginiams organizuoti – 53 tūkst. Eur (pirmumas teikiamas tiems paraiškas pateikusiems pareiškėjams, kurie prie projekto įgyvendinimo tinkamų finansuoti išlaidų ne mažiau kaip 30 proc. prisideda nuosavomis lėšomis).
Paraiškos ir kiti dokumentai turi būti pateikti nuo š. m. balandžio  19  d. iki š. m. gegužės 28 d.
 
Paraiškos teikiamos Žemės ūkio ministerijos Visuomenės informavimo skyriui (Gedimino pr. 19, Vilnius, 164 kab.) ir elektroniniu paštu (Word formatu) crypt:PGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOnZ5dGF1dGFzLmJ1dGt1c0B6dW0ubHQiPnZ5dGF1dGFzLmJ1dGt1c0B6dW0ubHQ8L2E+:xx.
 

 
Aktuali informacija:
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2019 m. liepos 16 d. 15:49