(ES) Parama | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Valstybės pagalba kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų populiarinimui ir realizavimui

Spausdinti
Svarbu
Paraiškų priėmimas
Nuo 2017-04-10
Iki 2017-05-05
Nuo 2017 m. balandžio 10 d. iki gegužės 5 d.  priimamos paraiškos gauti pagalbą pagal Veiklos, susijusios su kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų populiarinimu ir realizavimu, finansavimo taisykles, patvirtintas žemės ūkio ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 3D-942. Taisyklės. Paraiškos formą galima rasti čia.
 
Paraiškos ir kiti paraiškoje nurodyti privalomi pridėti dokumentai taisyklių 20 punkte nurodyta tvarka priimami Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento teritoriniuose paramos administravimo skyriuose pagal įmonės buveinės adresą.
 
Veiklos finansavimo tikslas – didinti ekologiškų, pagal nacionalinę maisto kokybės sistemą pagamintų ir su ES saugomomis nuorodomis produktų (toliau – kokybiški produktai) gamybos apimtis,  šių produktų žinomumą, ugdant vartotoją bei organizuojant prekybą šiais produktais.
 
Tinkami gauti pagalbą pareiškėjai yra:
  • kooperatyvas arba asociacija, kurių nariai gamina kokybiškus produktus;
  • teikiantys viešąsias paslaugas juridiniai asmenys, kurių steigimo dokumentuose yra numatytas kokybiškų produktų populiarinimas ar realizavimas.
 
Pagalba teikiama:
  • kokybiškiems produktams populiarinti (specialios informacinės medžiagos, skelbimų, pranešimų parengimo ir publikavimo žiniasklaidos priemonėse, bukletų parengimo ir spausdinimo, reklaminių klipų ar interviu parengimo ir transliavimo radijo bei televizijos laidose, produktų populiarinimo, leidinių rengimo, maketavimo, vertimo ir leidybos išlaidos);
  • prekybai kokybiškais produktais savo ar kitais pagrindais naudojamose patalpose arba prekybos plotuose vykdyti (prekybos įrangos įsigijimo, prekybos ploto nuomos, patalpų remonto ir pritaikymo prekybai išlaidos ir kt.);
  • specialioms mugėms ar kitiems viešiesiems renginiams, išskyrus parodas, organizuoti, jei juose būtų pristatomi ir (ar) parduodami tik kokybiški produktai. Mugės ar viešojo renginio  organizavimui galima pirkti paslaugą arba pareiškėjui gali būti kompensuojamos darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų išlaidos.
 
Kompensuojama iki 100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, išskyrus išlaidas prekybos įrangos įsigijimui ir prekybos patalpų nuomai, kurių kompensuojama iki 90 proc. Organizuojant muges ar  renginius, darbo užmokesčio ir socialinio draudimo (kai organizuoja pats pareiškėjas) ar organizavimo paslaugos pirkimo išlaidos kompensuojamos iki 20 proc. nuo projekto tinkamų finansuoti išlaidų sumos.
 
Didžiausia pagalbos suma vienų metų laikotarpiui vienam pagalbos gavėjui gali siekti iki 29 000 Eur.  
 
Papildomą informaciją teikia:
 
Aurika Banienė
 Žemės ūkio ministerijos
Žemės ūkio gamybos ir maisto
pramonės departamento
Kokybės politikos skyriaus patarėja
Tel. +370 5 239 1282
El. p. crypt:YXVyaWthLmJhbmllbmVAenVtLmx0:xx
 
Algis Radzevičius
Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos
Žemės ūkio paramos departamento
Nacionalinės paramos skyriaus
vyriausiasis specialistas
Tel. +370 5 252 6815
El. paštas crypt:PGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmFsZ2lzLnJhZHpldmljaXVzQG5tYS5sdCI+YWxnaXMucmFkemV2aWNpdXNAbm1hLmx0PC9hPg==:xx
 
 

Aktuali informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2017 m. birželio 1 d. 16:52