(ES) Parama | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Tautinio paveldo veiklos subjektų finansavimas (2018 m.II)

Spausdinti
Svarbu
Paraiškų priėmimas
Nuo 2018-06-11
Iki 2018-06-29
Žemės ūkio ministerija, vadovaudamasi Tautinio paveldo veiklos finansavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 3D-398 „Dėl Tautinio paveldo veiklos subjektų finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (žemės ūkio ministro 2018 m. birželio 1 d. įsakymo Nr. 3D-360 redakcija) (toliau – taisyklės), skelbia kvietimą teikti paraiškas gauti valstybės paramą tautinio paveldo produktams saugoti, kurti, realizuoti ir populiarinti pagal šias veiklas:
  1. A ir (ar) B kategorijos tautinio paveldo produktams kurti, pagaminti, pristatyti ir (ar) tradiciniams amatams demonstruoti Lietuvoje ir (arba) užsienyje ir (arba) tautinio paveldo produktams realizuoti Lietuvoje (toliau – dalyvavimui renginiuose);
  2. tautinio paveldo produktų populiarinimo leidinių leidybai (toliau – leidinių leidybai);
  3. tradicinių amatų edukaciniams užsiėmimams organizuoti.
Paraiškos formą ir taisykles galite rasti interneto svetainėse www.zum.lt, www.tautinispaveldas.lt.
 
Paraiškas, užpildytas pagal taisyklių 1 priede pateiktą formą, gali teikti:
  1. skiriant pagalbą dalyvauti  renginiuose ir leidinių leidybai – fiziniai ir (arba) juridiniai asmenys, kuriantys ir (ar) gaminantys, ir (ar) realizuojantys tautinio paveldo produktus, ir asociacijos, vienijančios tautinio paveldo produktų kūrėjus, tradicinių amatų centrai, kurie pagal pateiktus nuostatus (įstatus) ar kitą veiklą reglamentuojantį dokumentą atitinka Tautinio paveldo produktų įstatyme (toliau – Įstatymas) nustatytą tradicinių amatų centro apibrėžimą ir atlieka Įstatyme nustatytas funkcijas, ir kurių viena iš veiklos sričių, nurodyta taisyklių 5.2 papunktyje;
  2. skiriant pagalbą tradicinių amatų edukaciniams užsiėmimams organizuoti – tradicinių amatų centrai, kurie pagal pateiktus nuostatus (įstatus) ar kitą veiklą reglamentuojantį dokumentą atitinka Įstatyme nustatytą tradicinių amatų centro apibrėžimą ir atlieka Įstatyme nustatytas funkcijas, kai tradicinių amatų edukacinius užsiėmimus veda A kategorijos tradicinių amatų meistrai, ir A kategorijos tradicinių amatų meistrai, turintys Tautinio paveldo produktų, tradicinių amatų neformaliojo mokymo programų sertifikavimo, tradicinių amatų meistrų atestavimo ir prašymų sertifikuoti tautinio paveldo produktus, tradicinių amatų neformaliojo mokymo programas ir atestuoti tradicinių amatų meistrus nagrinėjimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. gegužės 21 d. nutarimu Nr. 529 „Dėl Tautinio paveldo produktų, tradicinių amatų neformaliojo mokymo programų sertifikavimo, tradicinių amatų meistrų atestavimo ir prašymų sertifikuoti tautinio paveldo produktus, tradicinių amatų neformaliojo mokymo programas ir atestuoti tradicinių amatų meistrus nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka išduotą Tradicinio amatų meistro pažymėjimą ir Tradicinių amatų neformaliojo mokymo programos sertifikatą; edukaciniai užsiėmimai dalyviams (ekonominės veiklos nevykdantiems fiziniams asmenims) yra nemokami.
Žemės ūkio ministerija iš 2018 metų Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros skatinimo programos (01 01) priemonei „Tautinio paveldo išsaugojimas“ (01 001 01 03 08) įgyvendinti skirtų lėšų planuoja skirti šio kvietimo laikotarpiu pateiktoms paraiškoms ne daugiau kaip 80 000,00  Eur.
 
Esant didesniam paraiškose numatytos pagalbos sumos poreikiui nei 80 000,00 Eur, pareiškėjams bus taikomi šie pirmumo kriterijai:
  • vykti į užsienio šalyse organizuojamas parodas, muges ir (ar) kitus viešuosius renginius reprezentuoti Lietuvą (paraiškoje nurodoma bent viena užsienio šalyse organizuojama paroda, mugė ir (ar) kitas viešasis renginys);
  • dalyvauti Lietuvos Respublikoje seną tradiciją turinčiose parodose, mugėse ir (ar) kituose viešuosiuose renginiuose (Šv. Baltramiejaus mugė, Kaziuko mugė, Dainų šventė, tarptautinis folkloro festivalis „Parbėg laivelis“, tarptautinis folkloro festivalis „Baltica“, tarptautinis eksperimentinės archeologijos festivalis „Gyvosios archeologijos dienos Kernavėje“, festivalis „Skamba, skamba kankliai“, Respublikinė konkursinė liaudies meno paroda „Aukso vainikas“, Jūros šventė, Sostinės dienos“, kuriuose dalyvauja tradiciniai amatininkai iš visų regionų (paraiškoje nurodoma bent viena ilgą tradiciją turinti paroda, mugė ir (ar) kitas viešasis renginys);
  • populiarinti ne maisto tautinio paveldo produktus (ne maisto tautinio paveldo produktams pagal žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintą Tautinio paveldo produktų klasifikatorių priskiriamos šios sritys: architektūrai, tekstilei, interjerui, apavui, taikomajam ir paprotiniam menui, namų apyvoka, darbo įrankiams ir reikmenims, aprangai, karybai, muzikos instrumentams, susisiekimui, vaiko ugdymo priemonėms, vokaliniam muzikavimui, muzikavimui, švenčių organizavimui, maisto ruošimui, pastatų priežiūrai, daugiaspalvei tapybai, taikomajam  menui, higienai, žvejybai);
  • daugiau prisidėti nuosavomis lėšomis (paraiškoje nurodomas mažesnis nei galimas maksimalus pagalbos dydis);
  • teikti paraišką gauti pagalbą pagal šias taisykles pirmą kartą.
Finansuojama iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų nustatytai A tautinio paveldo produktų kategorijai ir iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų nustatytai B tautinio paveldo produktų kategorijai.
 
Paraiškos ir pridedami dokumentai Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Tautinio paveldo ir mokymo skyriui (Gedimino pr. 19, Vilnius, 619 kab.) gali būti teikiami nuo š. m. birželio 11 d. iki š. m. birželio 29  d., 15 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos, įskaitant paskelbimo dieną.
 
Papildomą informaciją teikia Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Tautinio paveldo ir mokymo skyriaus vyr. specialistė Daiva Belevičienė (tel. (8 5) 239 1269, el. p. crypt:PGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmQuYmVsZXZpY2llbmVAenVtLmx0Ij48c3Ryb25nPmQuYmVsZXZpY2llbmVAenVtLmx0PC9zdHJvbmc+PC9hPg==:xx) ir Eglė Neniškienė (tel. (8 5) 239 8479, el. p. crypt:PGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmVnbGUubmVuaXNraWVuZUB6dW0ubHQiPjxzdHJvbmc+ZWdsZS5uZW5pc2tpZW5lQHp1bS5sdDwvc3Ryb25nPjwvYT4=:xx).
 

 
Aktuali informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2019 m. liepos 16 d. 15:49