(ES) Parama | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Tautinio paveldo veiklos finansavimas

Spausdinti
Svarbu
Paraiškų priėmimas
Nuo 2017-08-28
Iki 2017-09-15
Žemės ūkio ministerija, vadovaudamasi Tautinio paveldo veiklos finansavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 29 d. įsakymu  Nr. 3D-398 „Dėl Tautinio paveldo veiklos subjektų finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (žemės ūkio ministro 2017 m. rugpjūčio 23 d. įsakymo Nr. 3D-553 redakcija) (toliau – taisyklės), skelbia kvietimą teikti paraiškas gauti valstybės paramą tautinio paveldo produktams saugoti, kurti, realizuoti ir populiarinti pagal šias veiklas:
 
1) tautinio paveldo produktams kurti, pagaminti, pristatyti ir (ar) tradiciniams amatams demonstruoti Lietuvoje ir (arba) užsienyje ir (arba) tautinio paveldo produktams realizuoti Lietuvoje (toliau – dalyvavimui renginiuose);
2) tautinio paveldo produktų populiarinimo leidinių leidybai (toliau – leidinių leidybai);
3) tradicinių amatų edukaciniams užsiėmimams organizuoti.
 
Paraiškos formą ir taisykles galite rasti interneto svetainėse www.zum.lt, www.tautinispaveldas.lt.
 
Paraiškos ir pridedami dokumentai Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Tautinio paveldo ir mokymo skyriui (Gedimino pr. 19, Vilnius, 619 kab.) gali būti teikiami nuo  š. m. rugpjūčio 28 d. iki š. m. rugsėjo 15 d., 15 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos, įskaitant paskelbimo dieną.
Papildomą informaciją teikia Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Tautinio paveldo ir mokymo skyriaus vyr. specialistė Eglė Martinkienė (tel. (8 5) 239 8493, el. p. crypt:PGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmVnbGUubWFydGlua2llbmVAenVtLmx0Ij5lZ2xlLm1hcnRpbmtpZW5lQHp1bS5sdDwvYT4=:xx) ir Eglė Neniškienė (tel. (8 5) 239 8479, el. p. crypt:PGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmVnbGUubmVuaXNraWVuZUB6dW0ubHQiPmVnbGUubmVuaXNraWVuZUB6dW0ubHQ8L2E+:xx).
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2017 m. rugsėjo 22 d. 14:54