(ES) Parama | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Tautinio paveldo veiklos finansavimas

Spausdinti
Svarbu
Paraiškų priėmimas
Nuo 2016-09-14
Iki 2016-09-27
Tikslas:
 
 • skatinti tautinio paveldo produktų saugojimą, kūrimą ir realizavimą;
 • supažindinti tautinio paveldo produktų kūrėjus su svarbiausiais kaimo plėtrą reglamentuojančių nacionalinių, Europos Sąjungos bei tarptautinių teisės aktų reikalavimais ir jų taikymu, kitų šalių gerąja patirtimi;
 • skatinti atkurti sunykusius tautinio paveldo produktus ir jų kūrimo technologijas;
 • populiarinti tradicinius amatus ir tautinio paveldo produktus;
 • skatinti tradicinių amatų centrų veiklos plėtrą;
 • remti tradicinių amatininkų ir tradicinių paslaugų teikėjų profesinį ir kultūrinį tobulėjimą;
 • formuoti patrauklų tautinio paveldo produktų įvaizdį šalyje ir užsienyje;
 • plėsti tautinio paveldo produktų rinką.
 
Remiama veikla:
 
 • A ir (ar) B kategorijos tautinio paveldo produktams kurti, pagaminti, pristatyti ir (ar) tradiciniams amatams demonstruoti Lietuvoje ir (arba) užsienyje ir (arba) tautinio paveldo produktams realizuoti Lietuvoje;
 • tautinio paveldo produktų populiarinimo leidinių leidybai;
 • tradicinių amatų edukaciniams užsiėmimas organizuoti.
 
Paramos gali kreiptis:
 
 • fiziniai ir juridiniai asmenys, kuriantys ir (ar) gaminantys, ir (ar) realizuojantys tautinio paveldo produktus, ir asociacijos, vienijančios tautinio paveldo produktų kūrėjus, tradicinių amatų centrai, kurie pagal pateiktus nuostatus (įstatus) ar kitą veiklą reglamentuojantį dokumentą atitinka Įstatyme nustatytą tradicinių amatų centro apibrėžimą ir atlieka Įstatyme nustatytas funkcijas, ir kurių viena iš veiklos sričių nurodyta taisyklių 5.2 papunktyje;
 • skiriant pagalbą tradicinių amatų edukaciniams užsiėmimas organizuoti, paramos gali kreiptis tradicinių amatų centrai, kurie pagal pateiktus nuostatus (įstatus) ar kitą veiklą reglamentuojantį dokumentą atitinka Lietuvos Respublikos tautinio paveldo produktų įstatyme nustatytą tradicinių amatų centro apibrėžimą ir atlieka šiame įstatyme nustatytas funkcijas, kai tradicinių amatų edukacinius užsiėmimus veda A kategorijos tradicinių amatų meistrai, turintys Tautinio paveldo produktų, tradicinių amatų neformaliojo mokymo programų sertifikavimo, tradicinių amatų meistrų atestavimo ir prašymų sertifikuoti tautinio paveldo produktus, tradicinių amatų neformaliojo mokymo programas ir atestuoti tradicinių amatų meistrus nagrinėjimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. gegužės 21 d. nutarimu Nr. 529 „Dėl Tautinio paveldo produktų, tradicinių amatų neformaliojo mokymo programų sertifikavimo, tradicinių amatų meistrų atestavimo ir prašymų sertifikuoti tautinio paveldo produktus, tradicinių amatų neformaliojo mokymo programas ir atestuoti tradicinių amatų meistrus nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka išduotą Tradicinio amatų meistro pažymėjimą ir Tradicinių amatų neformaliojo mokymo programos sertifikatą, ir edukaciniai užsiėmimai dalyviams (ekonominės veiklos nevykdantiems fiziniams asmenims) yra nemokami.
 
Paramos dydis:
 
 • didžiausia pagalbos suma, teikiama vienam galutiniam pagalbos gavėjui vieneriems metams – 15 000 Eur (penkiolika tūkstančių eurų);
 • teikiamoje paraiškoje prašoma pagalbos suma turi būti ne mažesnė kaip 57 Eur (penkiasdešimt septyni eurai).
 

 
Aktuali informacija:
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2019 m. liepos 16 d. 15:41