(ES) Parama | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Tautinio paveldo veiklos finansavimas (2022 m.)

Spausdinti
Svarbu
Paraiškų priėmimas
Nuo 2022-03-28
Iki 2022-04-29
Vadovaujantis Paraiškų pagal Žemės ir maisto ūkio, kaimo, žuvininkystės, žemės tvarkymo ir fitosanitarijos vystymo programos priemonės ,,Saugoti tautinį paveldą, skatinti bendruomenines ir kitas iniciatyvas“ papriemonę ,,Tautinio paveldo išsaugojimas“ priėmimo 2022 metais grafiku, patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2022 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 3D-75, ir Tautinio paveldo veiklos finansavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 3D-398 „Dėl Tautinio paveldo veiklos subjektų finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2022 m. sausio 24 d. įsakymo Nr. 3D-30 redakcija) (toliau – Taisyklės), skelbiamas kvietimas teikti paraiškas gauti valstybės paramą tautinio paveldo produktams kurti, realizuoti ir populiarinti.
 
Paraiškų teikimo terminas: 2022 m. kovo 28 d. – 2022 m. balandžio 29 d.
 
Priimamos paraiškos 2022 metų veiklai, nurodytai Taisyklių 10.2, 10.3 ir 10.4 papunkčiuose, finansuoti.
 
Finansuojama iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų nustatytai A tautinio paveldo produktų kategorijai ir iki 50 proc. – B tautinio paveldo produktų kategorijai.
 
Paraiškos (Taisyklių 1 priedas) teikiamos Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos asmeniškai, per įgaliotą asmenį, per kurjerį, registruota pašto siunta, adresu: Blindžių g. 17, 08111 Vilnius, arba el. paštu crypt:PGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmRva3VtZW50YWlAbm1hLmx0Ij48c3BhbiBzdHlsZT0iY29sb3I6IzAwODAwMDsiPmRva3VtZW50YWlAbm1hLmx0PC9zcGFuPjwvYT4=:xx. El. paštu teikiami dokumentai (doc arba docx formatu) turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu. Paraiškos, pateiktos kitais būdais (neregistruotu paštu, faksu ir t.t.) arba pateiktos elektroniniu paštu, bet nepasirašytos kvalifikuotu elektroniniu parašu, nepriimamos. Kartu su paraiška turi būti pateikti Taisyklių 28 punkte nurodyti dokumentai.
 
Šio kvietimo paraiškoms finansuoti skiriama 156 440 Eur. Kai pateiktų paraiškų prašoma paramos suma viršija visą skiriamą bendrą paramos sumą, paraiškoms bus taikomi Taisyklių 32 punkte nustatyti pirmumo kriterijai bei paraiškos bus reitinguojamos pagal Taisyklių 33 punkte nustatytus atrankos balus.
 
Papildoma informacija teikiama bendraisiais Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos telefonais (8 5) 252 6999, 1841 arba elektroniniu paštu (adresu crypt:aW5mb0BubWEubHQ=:xx)

Aktuali informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2022 m. kovo 8 d. 14:23