(ES) Parama | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Tautinio paveldo veiklos finansavimas (2020 m.)

Spausdinti
Svarbu
Paraiškų priėmimas
Nuo 2020-04-06
Iki 2020-05-08
Paraiškų priėmimas baigėsi
Vadovaujantis priemonės ,,Tautinio paveldo išsaugojimas“ paraiškų priėmimo 2020 m. grafiku, patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 3D-197, ir Tautinio paveldo veiklos finansavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 3D-398 „Dėl Tautinio paveldo veiklos subjektų finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. 3D-140 redakcija) (toliau – Taisyklės), skelbiamas kvietimas teikti paraiškas gauti valstybės paramą tautinio paveldo produktams kurti, realizuoti ir populiarinti.
 
Paraiškų teikimo terminas – 2020 m. balandžio 6 d.–2020 m. gegužės 8 d.
 
Priimamos paraiškos 2020 m. veiklai, nurodytai Taisyklių 5.2, 5.3 ir 5.4 papunkčiuose, finansuoti.
 
Finansuojama iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų nustatytai A tautinio paveldo produktų kategorijai ir iki 50 proc. – B tautinio paveldo produktų kategorijai.
 
Šio kvietimo paraiškoms finansuoti skiriama 169 000 Eur. Kai pateiktų paraiškų prašoma paramos suma viršija visą skiriamą bendrą paramos sumą, paraiškoms bus taikomi Taisyklių 32 punkte nustatyti pirmumo kriterijai bei paraiškos bus reitinguojamos pagal Taisyklių 33 punkte nustatytus atrankos balus.
 
Paraiškos (Taisyklių 1 priedas) teikiamos Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos (Blindžių g. 17, 08111 Vilnius) atsiunčiant jas per kurjerį arba paštu registruota pašto siunta (į Nacionalinę mokėjimo agentūrą prie Žemės ūkio ministerijos asmeniškai atvykę pateikti paraiškos gyventojai laikinai (karantino laikotarpiu) nėra aptarnaujami). Kartu su paraiška turi būti pateikti Taisyklių 28 punkte nurodyti dokumentai.
 
Papildoma informacija teikiama bendraisiais Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos telefonais (8 5) 252 6999, 1841 arba elektroniniu paštu (adresu crypt:aW5mb0BubWEubHQ=:xx)
 
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2020 m. kovo 23 d. 13:31