(ES) Parama | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Parama buitinių nuotekų (biologinio) valymo įrenginių bandomiesiems projektams

Spausdinti
Svarbu
Paraiškų priėmimas
Nuo 2020-04-01
Iki 2020-05-29
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) kviečia teikti paraiškas paramai gauti pagal paramos priemonę ,,Parama buitinių nuotekų (biologinio) valymo įrenginių bandomiesiems projektams“ (Priemonė).
 
Paraiškos priimamos nuo 2020 m. balandžio 1 d. iki 2020 m. gegužės 29 d.
 
Paraiškų rinkimui skirta 120 000 Eur paramos lėšų.
 
Paramos gali kreiptis savivaldybių administracijos, kuriose gyventojų skaičius kaimo vietovėse sudaro ne daugiau kaip 6 000 (šešis tūkstančius) gyventojų.
 
Paramos tikslas – įgyvendinant bandomuosius projektus namų ūkiuose, išbandyti naują / alternatyvų buitinių nuotekų tvarkymo sistemų įrengimo modelį kaimo gyvenamosiose vietovėse, kuriose nėra galimybės prisijungti prie centralizuotai tvarkomų nuotekų tinklų.
 
Remiama veikla – kaimo vietovėje esančių vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų savininkų ūkiuose (komerciniai, pramonės, paslaugų, viešieji statiniai negali būti įtraukti į projekto apimtį) individualių arba kelių namų ūkių reikmėms pritaikytų buitinių nuotekų (biologinio) valymo įrenginių įrengimas.
 
Didžiausia paramos suma vienam projektui – 30 000 Eur, įskaitant PVM. Paramos intensyvumas – iki 33 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų, įskaitant PVM.
 
Projektas turi būti įgyvendinamas vientisoje teritorijoje, t. y. vienoje kaimo vietovėje, į projekto apimtį gali būti įtraukti aplinkiniai viensėdžių namų ūkiai.
 
Pareiškėjas užtikrina, kad projekte dalyvauja ne mažiau kaip 20 (dvidešimt) ir ne daugiau kaip 30 (trisdešimt) vientisos teritorijos namų ūkių.
 
Projektas įgyvendinamas kaimo vietovėje, kurioje nėra įrengtų centralizuotų nuotekų tvarkymo tinklų.
 
 
Paraiškos forma skelbiama NMA ir Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėse (www.nma.lt, www.zum.lrv.lt).
 
Paraiškas paramai gauti priima NMA.
 
Lydraštis, kuriame nurodyti teikiami dokumentai ir jų lapų skaičius, užpildyta paramos paraiška, pasirašyta pareiškėjo vadovo ar pareiškėjo įgalioto asmens, ir pridedami dokumentai (susegti į bylą ir sunumeruoti) pateikiami vienu iš būdų:
  • spausdintine forma (vienas originalus egzempliorius) ir paramos paraiška elektronine forma (įrašyta į kompiuterinę laikmeną doc arba docx formatu). Šiuo būdu teikiami dokumentai turi būti atsiųsti per kurjerį, arba paštu registruota pašto siunta NMA (adresas: Blindžių g. 17, 08111 Vilnius);
  • elektronine forma, pateikiant užpildytus dokumentus (suformuotus į bylą ir sunumeruotus PDF formatu) ir paramos paraiškos formą (doc arba docx formatu). Šiuo būdu teikiami dokumentai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuoti elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą, ir pateikti NMA elektroniniu paštu crypt:PGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmRva3VtZW50YWlAbm1hLmx0Ij5kb2t1bWVudGFpQG5tYS5sdDwvYT4=:xx.
 

Paskutinio atnaujinimo data: 2020 m. kovo 26 d. 14:55