(ES) Parama | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Pagalbos teikimas kiaulių laikytojams už biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimą (2021 m.)

Spausdinti
Svarbu
Paraiškų priėmimas
Nuo 2021-06-07
Iki 2021-07-19
Pareiškėjai kviečiami teikti paraiškas gauti de minimis pagalbą  biologinio saugumo priemonių įsigijimo išlaidoms kompensuoti.
 
Paraiškos ir kiti privalomi pateikti dokumentai yra priimami nuo š. m. birželio 7 d. iki liepos 19 d.
 
Pagalba teikiama pareiškėjams, kurie:
  1. einamaisiais metais sudarė sąlygas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – VMVT) atstovams atlikti ūkinių gyvūnų laikymo vietos patikrinimą;
  2. įsigijo biologinio saugumo reikalavimų įgyvendinimui užtikrinti reikalingų priemonių, išvardytų taisyklių 7 punkte. Tuo atveju, jei pareiškėjas jau yra gavęs pagalbą pagal šias taisykles ankstesniais metais, jis gali įsigyti biologinio saugumo reikalavimų įgyvendinimui užtikrinti reikalingas taisyklių 7 punkte nurodytas priemones, kurioms įsigyti anksčiau jam pagal taisykles nebuvo skirta pagalba (tai netaikoma šių taisyklių 7.7 ir 7.8 papunkčiuose išvardytoms priemonėms ir 7.5 papunktyje nurodytoms plovimo, valymo, dezinfekcijos priemonėms);
  3. praėjusių metų paskutinį ketvirtį ir iki paraiškos pateikimo dienos laiko nuo 1 iki 100 kiaulių, kurios, vadovaujantis nustatyta tvarka, buvo suženklintos ir registruotos Ūkinių gyvūnų registro centrinėje duomenų bazėje (informacija apie laikomų kiaulių skaičių turi būti atnaujinama kiekvieną ketvirtį);
  4. nėra gavę neteisėtos pagalbos, kuri Europos Komisijos sprendimu (dėl individualios pagalbos arba pagalbos schemos) buvo pripažinta nesuderinama su bendrąja rinka, arba yra grąžinę visą jos sumą, įskaitant palūkanas, teisės aktuose nustatyta tvarka.
 
Įsigytos biologinio saugumo reikalavimų įgyvendinimui užtikrinti reikalingos priemonės turi būti pradėtos naudoti / įrengtos ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo įsigijimo.
 
Pareiškėjams atlyginama iki 90 proc., bet ne daugiau kaip 900 Eur vienam pareiškėjui, biologinio saugumo reikalavimų įgyvendinimui užtikrinti reikalingų priemonių įsigijimo išlaidų.
 
Tinkamos finansuoti yra išlaidos, patirtos nuo 2021 m. sausio 1 d. iki paraiškų pateikimo dienos.
 
Pagalbai iš viso skiriama 400 tūkst. Eur. 
 
Paraiškų priėmimo laikotarpiu pareiškėjus prašome kreiptis į savivaldybės administraciją pagal fizinio asmens gyvenamąją vietą arba juridinio asmens buveinės adresą.
 

Aktuali informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2021 m. birželio 7 d. 12:14