(ES) Parama | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Pagalbos teikimas kiaulių laikytojams už biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimą (2020 m.)

Spausdinti
Svarbu
Paraiškų priėmimas
Nuo 2020-06-01
Iki 2020-06-30
Paraiškų priėmimas baigėsi
Pareiškėjai kviečiami teikti paraiškas gauti de minimis pagalbą  biologinio saugumo priemonių įsigijimo išlaidoms kompensuoti.
 
Paraiškos ir kiti privalomi pateikti dokumentai priimami birželio 1−30 d.
 
Pagalba teikiama pareiškėjams, kurie:
1. sudarė sąlygas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos atstovams atlikti ūkinių gyvūnų laikymo vietos patikrinimą;
2. įsigijo biologinio saugumo reikalavimų įgyvendinimui užtikrinti reikalingas priemones;
3. 2019 m. paskutinį ketvirtį ir iki paraiškos pateikimo dienos laiko nuo 1 iki 100 kiaulių, kurios, vadovaujantis Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo nustatyta tvarka, buvo suženklintos ir registruotos Ūkinių gyvūnų registro centrinėje duomenų bazėje;
4. nėra gavę neteisėtos pagalbos, kuri Europos Komisijos sprendimu (dėl individualios pagalbos arba pagalbos schemos) buvo pripažinta nesuderinama su bendrąja rinka, arba yra grąžinę visą jos sumą, įskaitant palūkanas, teisės aktuose nustatyta tvarka;
5. jei gavo pagalbą pagal šią priemonę 2018 m. ir (arba) 2019 m., bet ne daugiau kaip 900 Eur iš viso, paraiškoje gali numatyti įsigyti kitas biologinio saugumo reikalavimų įgyvendinimui užtikrinti reikalingas priemones. Išimtis taikoma pareiškėjams, kurie jau buvo įsigiję Taisyklių 7.5 (plovimo, valymo, dezinfekcijos įranga ir priemonės), 7.7 (priemonės nuo graužikų, vabzdžių ir kitų kenkėjų (pvz., insekticidinės lempos, tinkleliai, graužikų naikinimo priemonės)) ir 7.8 (asmens higienos priemonės (vienkartiniai ar daugkartinio naudojimo darbo rūbai ir avalynė) ir kt.) papunkčiuose išvardytas priemones, – gali jas įsigyti ir šiemet.
 
Pareiškėjams atlyginama iki 90 proc., bet ne daugiau kaip 900 Eur vienam pareiškėjui, biologinio saugumo reikalavimų įgyvendinimui užtikrinti reikalingų priemonių įsigijimo išlaidų.
 
Tinkamos finansuoti yra išlaidos, patirtos nuo 2020 m. sausio 1 d. iki paraiškų pateikimo dienos.
 
Pagalbai iš viso skiriama 400 tūkst. Eur.
 
Paraiškų priėmimo laikotarpiu pareiškėjus prašome kreiptis į savivaldybės administraciją pagal fizinio asmens gyvenamąją vietą arba juridinio asmens buveinės adresą
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2020 m. gegužės 22 d. 10:05