(ES) Parama | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Pagalbos teikimas kiaulių laikytojams už biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimą (2019 m.)

Spausdinti
Svarbu
Paraiškų priėmimas
Nuo 2019-03-04
Iki 2019-04-30
Paraiškų priėmimas baigėsi
Pareiškėjai kviečiami teikti paraiškas gauti de minimis pagalbą  biologinio saugumo priemonių įsigijimo išlaidoms kompensuoti. 
 
Paraiškos ir kiti privalomi pateikti dokumentai yra priimami nuo š. m. kovo 4 d.  iki balandžio 30 d.
 
Pagalba teikiama pareiškėjams, kurie:
1.  sudarė sąlygas VMVT atstovams atlikti ūkinių gyvūnų laikymo vietos patikrinimą;
2.  įsigijo biologinio saugumo reikalavimų įgyvendinimui užtikrinti reikalingas priemones;
3.  2018 m. nuo spalio 16 d. ir (arba) 2019 m. iki paraiškos pateikimo dienos laiko nuo 1 iki 100 kiaulių, kurios, vadovaujantis Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo nustatyta tvarka, buvo suženklintos ir registruotos Ūkinių gyvūnų registro centrinėje duomenų bazėje;
4.  nėra gavę neteisėtos pagalbos, kuri Europos Komisijos sprendimu (dėl individualios pagalbos arba pagalbos schemos) buvo pripažinta nesuderinama su bendrąja rinka, arba yra grąžinę visą jos sumą, įskaitant palūkanas, teisės aktuose nustatyta tvarka;
5.  negavo pagalbos pagal šią priemonę 2018 m.
 
Pareiškėjams atlyginama iki 90 proc., bet ne daugiau kaip 900 Eur vienam pareiškėjui biologinio saugumo reikalavimų įgyvendinimui užtikrinti reikalingų priemonių įsigijimo išlaidų. 
 
Paraiškų priėmimo laikotarpiu pareiškėjus prašome kreiptis į savivaldybės administraciją pagal fizinio asmens gyvenamąją vietą arba juridinio asmens buveinės adresą. 
Paskutinio atnaujinimo data: 2019 m. kovo 1 d. 08:38