(ES) Parama | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Pagalba veislininkystei (2022 m.)

Spausdinti
Svarbu
Paraiškų priėmimas
Nuo 2022-03-07
Iki 2022-03-31
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NMA), vadovaudamasi Pagalbos veislininkystei finansavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 3D-290 „Dėl Pagalbos veislininkystei finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2019 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. 3D-508 redakcija) (toliau – Taisyklės), skelbia kvietimą teikti paraiškas gauti valstybės pagalbą atlikti tam tikrus veislininkystės darbus ir (arba) paslaugas, susijusius su grynaveislių veislinių gyvūnų genetinės kokybės nustatymu, įskaitant veisimo organizacijų arba jų paskirtų trečiųjų šalių atliekamus galvijų genomo tyrimus bei paraiškas gauti valstybės pagalbą konkursams, prekybos mugėms ir (arba) parodoms, skirtoms ūkinių gyvūnų veislininkystei populiarinti, skatinti ir plėtoti, organizuoti ir dalyvauti juose.
 
Paraiškų teikimo terminas: 2021 m. kovo 7 d. – 2021 m. kovo 31 d.
 
Finansuojama iki 70 proc. genomo ir kitų tyrimų išlaidų, susijusių su grynaveislių veislinių gyvūnų genetinės kokybės nustatymu, vykdant Taisyklių 5.2.2 papunktyje nurodytą veiklą.
Tinkamomis finansuoti  konkursų, prekybos mugių ir (arba) parodų, skirtų ūkinių gyvūnų veislininkystei populiarinti, skatinti ir plėtoti, organizuoti ir dalyvauti juose laikoma iki 100 proc. su Taisyklių 5.3 papunktyje nurodyta veiklos kryptimi susijusių einamųjų metų išlaidų.
Pagalba skiriama pagal Europos Komisijos rekomenduojamus ir žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintus lėšų gavėjus ir pagalbos dydžius.
 
Šio kvietimo paraiškoms finansuoti Taisyklių 5.2.2. papunktyje nurodytai veiklai:
  • veislininkystės darbams, susijusiems su galvijų genomo tyrimu skiriama 300 000,00 Eur.
  • veislininkystės darbams, susijusiems su gyvūnų genetinės kokybės nustatymu skiriama 22 000,00 Eur.
  • Paraiškoms taisyklių 5.3 papunktyje nurodytai veiklai (konkursų, prekybos mugių ir (arba) parodų, skirtų ūkinių gyvūnų veislininkystei populiarinti, skatinti ir plėtoti, organizavimas ir dalyvavimas juose) finansuoti skiriama 150 000,00 Eur.
 
Paraiška gauti finansavimą pagal Taisykles (toliau – paraiška) (Taisyklių 1 priedas) ir pridedami dokumentai pildomi lietuvių kalba, NMA teikiami pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, juos siunčiant el. paštu crypt:PGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmRva3VtZW50YWlAbm1hLmx0Ij48c3BhbiBzdHlsZT0iY29sb3I6IzAwODAwMDsiPmRva3VtZW50YWlAbm1hLmx0PC9zcGFuPjwvYT4=:xx.
 
Paramos paraiškų dokumentai gali būti teikiami šiais formatais: DOC, DOCX, XLS, XLSX, PDF. Per vieną kartą gali būti keliami ne didesni nei 25 MB apimties dokumentai, didesnės apimties dokumentai gali būti išskaidyti ir teikiami per kelis kartus.
 
Paraiška ir prašomi dokumentai turi būti pateikti ne vėliau kaip iki kvietimo teikti paramos paraiškas paskutinės dienos 24 valandos.
 
Paraiškos, kurios pateiktos kitu nenumatytu Taisyklėse būdu, nevertinamos.
 
Kartu su paraiška turi būti pateikiamos galutinių pagalbos gavėjų paraiškų kopijos (7 priedas).
 
Papildoma informacija teikiama NMA bendruoju telefonu (8 5) 252 6999 arba 1841, el. p. crypt:aW5mb0BubWEubHQ=:xx

Aktuali informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2022 m. kovo 10 d. 12:06