(ES) Parama | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Pagalba veislininkystei (2018 m.)

Spausdinti
Svarbu
Paraiškų priėmimas
Nuo 2018-02-08
Iki 2018-03-09
Valstybinė gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 3D-290 „Dėl pagalbos veislininkystei taisyklių patvirtinimo“ skelbia kvietimą teikti paraiškas gauti valstybės pagalbą:
  1. atlikti kitiems veislininkystės darbams ar paslaugoms, susijusioms su gyvulių genetinės kokybės nustatymu, įskaitant genomo tyrimus;
  2. konkursų, prekybos mugių arba parodų organizavimui ir dalyvavimui jose.
2018 m. kitiems veislininkystės darbams ar paslaugoms, susijusioms su gyvulių genetinės kokybės nustatymu, įskaitant genomo tyrimus, atlikti numatoma skirti 30 000 Eur., konkursų, prekybos mugių arba parodų organizavimui ir dalyvavimui jose – 100 000 Eur.
 
Paraiškos teikiamos Valstybinės gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Teisės ir personalo skyriui (Lelevelio g. 6, Vilnius, 420 kab.). Paraiškos turi būti įteiktos Tarnybai pareiškėjo asmeniškai, per įgaliotą asmenį, per kurjerį arba registruota pašto siunta. Kitais būdais pateiktos (faksu, el. paštu ir t.t.) paraiškos nepriimamos. Pavėluotai pateikus paraišką, t. y. pasibaigus nustatytam terminui arba kvietimui teikti paraiškas, Paraiška toliau neadministruojama ir grąžinama pareiškėjui, išskyrus nenugalimo jėgos (force majeure) aplinkybių atvejus. Paraiška turi būti užpildyta lietuvių kalba. Užpildyta Paraiškos forma ir visi su paraišką teikiami dokumentai turi būti antspauduoti ir patvirtinti atsakingo asmens parašu.
 
Paraiškos formą galima rasti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. 3D-290 „Dėl pagalbos veislininkystei taisyklių patvirtinimo“ 1 priede.
 
Papildomą informaciją apie paraiškas galima gauti: tel. (8 5) 239 1295, el. paštas crypt:dmVpc2xpbmlua3lzdGVAdmVpc2xpbmlua3lzdGUubHQ=:xx.
 
 
 
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2019 m. liepos 16 d. 15:47