(ES) Parama | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Pagalba už įsigytus ūkinius gyvūnus (2019 m. II)

Spausdinti
Svarbu
Paraiškų priėmimas
Nuo 2019-10-01
Iki 2019-10-31
Paraiškų priėmimas baigėsi
Pareiškėjai kviečiami teikti paraiškas gauti de minimis pagalbą ūkiniams gyvūnams (išskyrus kiaules) įsigyti. 
 
Pareiškėjams atlyginama iki 90 proc., bet ne daugiau kaip 2 000 Eur vienam pareiškėjui, kitų, išskyrus  kiaules, ūkinių  gyvūnų įsigijimo išlaidų per 4 metus.
 
Tinkami pareiškėjai yra tie, kurie:
1. 2018 m. nuo spalio 16 d. ir (arba) 2019 metais iki paraiškos pateikimo dienos laikė nuo 1 iki 100 kiaulių, kurios, vadovaujantis Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo nustatyta tvarka buvo suženklintos ir registruotos Ūkinių gyvūnų registro centrinėje duomenų bazėje (toliau – CDB), ir vykdydami VMVT nurodymus paskerdė, nugaišino ir sunaikino kiaules arba kiaulės nugaišo dėl afrikinio kiaulių maro (toliau – AKM), arba patys atsisakė auginti kiaules jas visas išskersdami ar nugaišindami;
2. pranešė apie AKM įtarimą (jeigu taikoma), sudarė sąlygas VMVT ištirti skerdžiamas, nugaišinamas arba nugaišusias kiaules laboratorijoje dėl AKM;
3. įsipareigojo ketverius metus nuo pagalbos skyrimo dienos nelaikyti kiaulių ir auginti kitų rūšių ūkinius gyvūnus, išskyrus kiaules;
4. įsigijo kitų rūšių ūkinių gyvūnų, išskyrus kiaules, kuriuos Aprašo nustatyta tvarka suženklino ir įregistravo CDB;
5. nėra gavę valstybės pagalbos, kuri suteikta pagalbos teikėjo Lietuvoje ir Europos Komisijos sprendimu (dėl individualios pagalbos arba pagalbos schemos) buvo pripažinta neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka, arba yra grąžinę visą neteisėtos ir nesuderinamos valstybės pagalbos sumą, įskaitant palūkanas, teisės aktuose nustatyta tvarka;
6. negavo pagalbos pagal šią priemonę 2018 metais.
 
Paraiškų priėmimo laikotarpiu pareiškėjus prašome kreiptis į savivaldybės administraciją pagal fizinio asmens gyvenamąją vietą arba juridinio asmens buveinės adresą.
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2019 m. spalio 4 d. 15:35