(ES) Parama | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Pagalba už įsigytus ūkinius gyvūnus (2016 m.)

Spausdinti
Svarbu
Paraiškų priėmimas
Nuo 2016-04-18
Iki 2016-06-01
Kvietimas teikti paraiškas:
 
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 3D-914 ,,Dėl Pagalbos už įsigytus ūkinius gyvūnus teikimo taisyklių patvirtinimo“ ir 2015 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 3D-342 ,,Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 3D-914 „Dėl Pagalbos už įsigytus ūkinius gyvūnus teikimo taisyklių patvirtinimo“  pakeitimo“ priimamos paraiškos gauti de minimis pagalbą asmenims, priverstinai paskerdusiems kiaules (kiaulių laikymo vietos buvo kompetentingos institucijos nustatytoje buferinėje afrikinio kiaulių maro zonoje) ir įsigijusiems kitus ūkinius gyvūnus, išskyrus kiaules.
 
Tinkamos finansuoti išlaidos yra susijusios su visų ūkinių gyvūnų, išskyrus kiaules, įsigijimu.
 
Paraiškų priėmimo laikotarpiu pareiškėjas turi kreiptis į savivaldybės administraciją pagal fizinio asmens gyvenamąją vietą.
 

 
Aktuali informacija:
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2019 m. liepos 16 d. 15:41