(ES) Parama | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Pagalba kokybiškų žemės ūkio produktų gamybai skatinti (2018 m.)

Spausdinti
Svarbu
Paraiškų priėmimas
Nuo 2018-03-01
Iki 2018-03-31
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NMA) kviečia teikti paraiškas pagalbai gauti pagal Pagalbos kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų gamybai skatinti teikimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 3D-184 „Dėl Pagalbos kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų gamybai skatinti teikimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės).
 
Paraiškos pagal Taisykles priimamos nuo 2018 m. kovo 1 d. iki 2018 m. kovo 31 d.
 
Galimi pareiškėjai yra fiziniai ir juridiniai asmenys bei asociacijos.
 
Paraiškos ir kiti paraiškoje nurodyti privalomi pridėti dokumentai Taisyklių 19 punkte nurodyta tvarka teikiami NMA Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento teritoriniuose paramos administravimo skyriuose pagal pareiškėjo buveinės adresą.
 
Pagal Taisykles pagalba teikiama gamybai žemės ūkio ir maisto produktų, kurių kokybė oficialiai pripažinta arba kurių kokybę siekiama pripažinti Europos Sąjungos ar nacionaliniu lygiu.
 
Finansuojama saugomų kilmės vietos ar geografinių nuorodų arba garantuoto tradicinio gaminio registravimo paraiškų ir specifikacijų parengimo išlaidos, taip pat kokybiško žemės ūkio produkto ir (arba) maisto produkto etiketės spausdinimo, prekinės (pirminės) pakuotės gamybos, pakuotės dizaino sukūrimo bei sertifikavimo įstaigos sertifikavimo išlaidos.  
 
Didžiausia galima pagalbos suma vienam pareiškėjui negali viršyti 29 000,00 Eur (dvejų metų laikotarpiui).
 
Papildoma informacija teikiama NMA bendruoju informacijos teikimo telefonu 8 5 252 6999 arba trumpuoju numeriu 1841, taip pat el. būdu NMA interneto puslapyje pasirinkus nuorodą „Užduokite klausimą“ arba atsiųsti jį bendruoju el. pašto adresu crypt:PGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmluZm9Abm1hLmx0Ij5pbmZvQG5tYS5sdDwvYT4=:xx, taip pat paštu adresu: Blindžių g. 17, Vilnius.
 

Aktuali informacija:
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2019 m. liepos 16 d. 15:48