(ES) Parama | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Pagalba kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų gamybai skatinti (2021 m.)

Spausdinti
Svarbu
Paraiškų priėmimas
Nuo 2021-03-01
Iki 2021-03-31
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NMA) kviečia teikti paraiškas pagalbai gauti pagal Pagalbos kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų gamybai skatinti teikimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 3D-184 „Dėl Pagalbos kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų gamybai skatinti teikimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės).
 
Paraiškos pagal Taisykles priimamos nuo 2021 m. kovo 1 d. iki kovo 31 d.
 
Taisyklės ir paraiškos forma skelbiamos nuoroda: 
 
Galimi pareiškėjai yra fiziniai ir juridiniai asmenys bei asociacijos.
 
Valstybės pagalba teikiama žemės ūkio ir maisto produktų, kurių kokybė oficialiai pripažinta arba siekiama pripažinti Europos Sąjungos ar nacionaliniu lygiu, pirminei gamybai ir prekiniam paruošimui, žemės ūkio ir (arba) maisto produktų perdirbimui. Pagalba gali būti skiriama tik žmonėms vartoti skirtiems žemės ūkio ir maisto produktams.
 
Finansuojama saugomų kilmės vietos ar geografinių nuorodų, garantuoto tradicinio gaminio, registravimo paraiškų parengimo išlaidos bei pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą gaminamų žemės ūkio ir maisto produktų specifikacijų parengimo išlaidos. Taip pat atlyginamos kokybiško produkto etiketės ir (ar) prekinės pakuotės dizaino sukūrimo, prekinės pakuotės gamybos bei etiketės spausdinimo išlaidos.
 
Pagalbos dydis gali siekti iki 100 proc. projekto išlaidų, priklausomai nuo kompensuojamų išlaidų rūšies. Didžiausia galima pagalbos suma vienam pareiškėjui negali viršyti 29 000,00 Eur (dvejų metų laikotarpiui). Atkreipiame dėmesį, kad bendra vienai įmonei suteikta nereikšmingos (de minimis) pagalbos suma negali būti didesnė kaip 25 000 Eur per bet kurį trejų finansinių metų laikotarpį.
 
Paraiška, užpildyta pagal Taisyklių 1 priede nustatytą formą, ir paraiškoje nurodyti privalomi pridėti dokumentai atsiunčiami per kurjerį, arba paštu registruota pašto siunta NMA (adresas Blindžių g. 17, 08111 Vilnius). Registruotu paštu pateikta paramos paraiška ir (arba) pridedami dokumentai turi būti išsiųsti ne vėliau kaip paskutinę paraiškų priėmimo dieną. Kiekvienas paraiškos ir jos priedų lapas turi būti patvirtintas pareiškėjo parašu. Pareiškėjas prisiima atsakomybę už paramos paraiškos ir prie jos pridedamų, jo parengtų dokumentų teisingumą. Paramos paraiška su pridedamais dokumentais turi būti įsegta į segtuvą.
 
Papildoma informacija teikiama NMA bendruoju informacijos teikimo telefonu 8 5 252 6999 arba trumpuoju numeriu 1841, taip pat el. būdu NMA interneto puslapyje pasirinkus nuorodą „Užduokite klausimą“ arba atsiųsti jį bendruoju el. pašto adresu crypt:PGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmluZm9Abm1hLmx0Ij48c3BhbiBzdHlsZT0iY29sb3I6IzAwODAwMDsiPmluZm9Abm1hLmx0PC9zcGFuPjwvYT4=:xx, taip pat paštu adresu: Blindžių g. 17, Vilnius. Informaciją taip pat teikia ir Žemės ūkio ministerijos Maisto pramonės ir kokybės skyrius tel.: (8 5) 239 1282.
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2021 m. kovo 3 d. 13:19