(ES) Parama | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Pagalba kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų gamybai skatinti (2020 m.)

Spausdinti
Svarbu
Paraiškų priėmimas
Nuo 2020-03-02
Iki 2020-03-31
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) kviečia teikti paraiškas pagalbai gauti pagal Pagalbos kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų gamybai skatinti teikimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 3D-184 „Dėl Pagalbos kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų gamybai skatinti teikimo taisyklių patvirtinimo“ (Taisyklės).
 
Paraiškos pagal Taisykles priimamos nuo 2020 m. kovo 2 d. iki kovo 31 d.
 
Taisyklės ir paraiškos forma skelbiamos čia: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.296390/asr
 
Galimi pareiškėjai yra fiziniai ir juridiniai asmenys bei asociacijos.
 
Valstybės pagalba teikiama žemės ūkio ir maisto produktų, kurių kokybė oficialiai pripažinta arba siekiama pripažinti Europos Sąjungos ar nacionaliniu lygiu, pirminei gamybai ir prekiniam paruošimui, žemės ūkio ir (arba) maisto produktų perdirbimui. Pagalba gali būti skiriama tik žmonėms vartoti skirtiems žemės ūkio ir maisto produktams.
 
Paramos lėšomis remiamas saugomų kilmės vietos ar geografinių nuorodų, garantuoto tradicinio gaminio, registravimo paraiškų parengimo išlaidos bei pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą gaminamų žemės ūkio ir maisto produktų specifikacijų parengimas. Taip pat atlyginamos kokybiško produkto etiketės ir (ar) prekinės pakuotės dizaino sukūrimo, prekinės pakuotės gamybos bei etiketės spausdinimo išlaidos.
 
Pagalbos dydis gali siekti iki 100 proc. projekto išlaidų, priklausomai nuo kompensuojamų išlaidų rūšies. Didžiausia galima pagalbos suma vienam pareiškėjui negali viršyti 29 000 Eur (dvejų metų laikotarpiui).
 
Paraiška, užpildyta pagal Taisyklių 1 priede nustatytą formą, ir paraiškoje nurodyti privalomi pridėti dokumentai atsiunčiami per kurjerį, arba paštu registruota pašto siunta NMA (adresas Blindžių g. 17, 08111 Vilnius). Paramos paraiškas NMA priima nuo 2020 m. kovo 2 d. iki 2020 m. kovo 31 d. darbo laiku: pirmadienį–ketvirtadienį 8.00–17.00 val., penktadienį 8.00–15.45 val., pietų pertrauka 12.00–12.45 val.
 
Papildoma informacija teikiama NMA bendruoju informacijos teikimo telefonu 8 5 252 6999 arba trumpuoju numeriu 1841, taip pat el. būdu NMA interneto puslapyje pasirinkus nuorodą „Užduokite klausimą“ arba atsiųsti jį bendruoju el. pašto adresu crypt:PGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmluZm9Abm1hLmx0Ij5pbmZvQG5tYS5sdDwvYT4=:xx, taip pat paštu adresu: Blindžių g. 17, Vilnius. Informaciją taip pat teikia ir Žemės ūkio ministerijos Maisto pramonės ir kokybės skyrius tel.: (8 5) 239 1282.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2020 m. kovo 19 d. 14:46