(ES) Parama | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Pagalba grynaveisliams ūkiniams gyvūnams įsigyti

Spausdinti
Svarbu
Paraiškų priėmimas
Nuo 2017-02-01
Iki 2017-03-02
Tikslas – pagerinti laikomų mėsinių galvijų, avių ir ožkų bandų genetinę kokybę aukštos veislinės vertės gyvūnais, siekti, kad būtų gerinama gaminamos žemės ūkio produkcijos kokybė.
 
Paramos gali kreiptis tik aktyvūs fiziniai arba juridiniai asmenys – žemės ūkio valdos valdytojai, laikantys mėsinių galvijų, avių ir ožkų bandą ir siekiantys pagerinti laikomų gyvulių bandų genetinę kokybę aukštos veislinės vertės gyvuliais.
 
Paramos dydis. Kompensuojama iki 30 proc. grynaveislių mėsinių galvijų, grynaveislių avių ir ožkų  pirkimo kainos, bet ne daugiau kaip:
  • už grynaveislių mėsinių galvijų bulių reproduktorių – 1 300 Eur;
  • už grynaveislių mėsinių galvijų telyčią – 1 000 Eur;
  • už grynaveislį aviną reproduktorių – 200 Eur;
  • už grynaveislę avį – 65 Eur;
  • už grynaveislį ožį reproduktorių – 100 Eur;
  • už grynaveislę ožką – 65 Eur.
 
Paraiškos ir kiti dokumentai teikiami nuo 2017 m. vasario 1 d. iki 2017 m. kovo 2d. Valstybinės gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos vyriausiesiems specialistams – valstybiniams veislininkystės inspektoriams pagal žemės ūkio ir kaimo valdos registracijos vietą, asmeniškai, per įgaliotą asmenį, per kurjerį arba registruota pašto siunta.
 
Aktuali informacija:
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2018 m. birželio 19 d. 16:37