(ES) Parama | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Pagalba grynaveisliams ūkiniams gyvūnams įsigyti (2020 m.)

Spausdinti
Svarbu
Paraiškų priėmimas
Nuo 2020-01-20
Iki 2020-02-18
Paraiškų priėmimas baigėsi
Paskelbtas paraiškų surinkimas dėl planuojamų įsigyti grynaveislių ūkinių gyvūnų pirkimo kompensavimo iš dalies
 
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) paskelbė paraiškų surinkimą dėl planuojamų įsigyti veislinių gyvūnų pirkimo kompensavimo iš dalies. Paraiškų surinkimas vykdomas vadovaujantis Pagalbos grynaveisliams ūkiniams gyvūnams įsigyti įgyvendinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. 3D-332.
 
Paramos tikslas – pagerinti laikomų mėsinių galvijų, avių ir ožkų bandų genetinę kokybę aukštos veislinės vertės gyvūnais, taip pat siekti, jog būtų gerinama žemės ūkio produkcijos kokybė.
 
Parama už įsigytus grynaveislius ūkinius gyvūnus bus mokama iš valstybės biudžeto lėšų, kompensuojant dalį grynaveislio ūkinio gyvūno įsigijimo kainos. 2020 metais priemonei finansuoti skirta 1,845 milijono eurų.
 
Asmenys, norintys įsigyti grynaveislių ūkinių gyvūnų ir gauti dalinį kompensavimą, paraiškas ir kitus dokumentus gali teikti nuo 2020 m. sausio 20 d. iki 2020 m. vasario 18 d. VMVT teritoriniams departamentams (pagal žemės ūkio ir kaimo valdos registracijos vietą) asmeniškai, per įgaliotą asmenį, per kurjerį arba registruota pašto siunta. Pareiškėjai gali būti tik aktyvūs fiziniai ar juridiniai asmenys – žemės ūkio valdos valdytojai, laikantys mėsinių galvijų, avių ir ožkų bandas bei siekiantys pagerinti jų genetinę kokybę.
 
Bus kompensuojama iki 30 proc. grynaveislių ūkinių gyvūnų pirkimo kainos, bet ne daugiau kaip:
  • už grynaveislių mėsinių galvijų bulių reproduktorių – 1 300 Eur;
  • už grynaveislių mėsinių galvijų telyčią – 1 000 Eur;
  • už grynaveislį aviną reproduktorių – 200 Eur;
  • už grynaveislę avį – 65 Eur;
  • už grynaveislį ožį reproduktorių – 100 Eur;
  • už grynaveislę ožką – 65 Eur.
Įsigyjami grynaveisliai mėsiniai galvijai privalo būti įrašyti į atitinkamą mėsinių veislių galvijų kilmės knygą. Buliai turi būti įrašyti į ne žemesnį kaip kilmės knygos A poskyrį (iš kitų šalių įvežti buliai – į aukščiausios kilmės skyrių). Telyčios turi būti nesiveršiavusios ir įrašytos į ne žemesnį kaip B poskyrį (iš kitų šalių įvežtos telyčios – į pagrindinį kilmės knygos skyrių).
 
Grynaveislės avys turi būti iki pirmosios vados. Ir avys, ir avinai turi būti įvertinti ne žemesne kaip I klase (perkamos iš kitų šalių grynaveislės avys ir avinai turi būti įvertinti tik aukščiausia klase, avinai turi atitikti pirmąją ir antrąją „Skrepi“ rezistentiškumo grupes). Grynaveislės ožkos turi būti iki pirmosios vados. Ožkos ir ožiai turi būti įvertinti ne žemesne kaip elito klase (perkamos iš kitų šalių grynaveislės ožkos ir ožiai – tik aukščiausia klase). Perkami grynaveisliai ūkiniai gyvūnai turi būti suženklinti.
 
Pažymėtina, kad trūkstant lėšų iš dalies kompensuoti išlaidas už įsigyjamus grynaveislius gyvūnus pirmumas bus teikiamas pareiškėjams, kurių ūkiniai gyvūnai jau dalyvauja pripažintų veislininkystės institucijų selekcinėse programose (kuriose buliai vertinami pagal palikuonių penėjimosi ir mėsines savybes), ūkinių gyvūnų banda turi veislyno statusą, ar kuriems dar nebuvo skirta pagalba pagal šią priemonę.
 
Pareiškėjai turi teisę atšaukti ir pateikti naują paraišką kvietimo teikti laikotarpiu. Raštu pranešus apie užregistruotos paraiškos atšaukimą, VMVT išregistruoja šią paraišką paramai gauti ir nutraukia vertinimo procedūrą.
 
Pareiškėjai, kurie Žemės ūkio ministerijos kanclerio potvarkiu 2019 m. buvo patvirtinti paramos gavėjais, bet neįsigijo grynaveislių ūkinių gyvūnų ir negali pateikti dokumentų, pagrindžiančių neįsigijimo priežastis, netenka teisės gauti paramą pagal šią priemonę.
 
Dėl papildomos informacijos, jei kyla neaiškumų, kreiptis į VMVT Veislininkystės skyriaus vedėją Dalią Laureckaitę-Tumelienę el. paštu crypt:PGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmRhbGlhLnR1bWVsaWVuZUB2bXZ0Lmx0Ij5kYWxpYS50dW1lbGllbmVAdm12dC5sdDwvYT4=:xx ar tel. 8 (5) 249 1628.
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2020 m. sausio 17 d. 12:17