(ES) Parama | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Nacionalinė parama kaimo bendruomenių veiklai (2020 m.)

Spausdinti
Svarbu
Paraiškų priėmimas
Nuo 2020-01-13
Iki 2020-02-28
Paramos gali kreiptis:
 • kaimo bendruomenė, atitinkanti taisyklių 15 ir 16 punktuose nurodytus reikalavimus;
 • rajono kaimo bendruomenes vienijanti organizacija (jos pavadinime gali būti žodžiai „sąjunga“, „asociacija“ ir kt.), įskaitant VVG, jei rajone nėra veikiančios ir rajono bendruomenes vienijančios organizacijos. Šiame papunktyje nurodyti pareiškėjai turi atitikti taisyklių 15 ir 17 punktuose nurodytus reikalavimus;
 • nacionaliniu lygiu kaimo bendruomenes vienijanti organizacija (jos pavadinime gali būti žodžiai „sąjunga“, „asociacija“ ir kt.), atitinkanti taisyklių 15 ir 18 punktuose nurodytus reikalavimus.
Remiamos veiklos sritys:
 • kaimo bendruomenės materialinės bazės sukūrimas ir (arba) stiprinimas (toliau – pirmoji veiklos sritis);
 • kaimo vietovės viešųjų erdvių sutvarkymas, pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams (pvz., poilsio ir (arba) laisvalaikio vietos įrengimas), ir priežiūra (toliau – antroji veiklos sritis);
 • bendruomeniškumą kaime skatinančių (įskaitant gerosios patirties sklaidos ir mokomuosius vizitus) ir tradicinių renginių organizavimas (toliau – trečioji veiklos sritis).
Didžiausia paramos suma vienam projektui, į šią sumą įskaitant PVM:
 • kai projektas teikiamas pagal pirmąją veiklos sritį – 3 000 Eur;
 • kai projektas teikiamas pagal antrąją veiklos sritį – 5 000 Eur;
 • kai projektas teikiamas pagal trečiąją veiklos sritį:
  • 1 500  Eur, kai paramos kreipiasi taisyklių 6.1 papunktyje nurodytas pareiškėjas;
  • 3 000 Eur, kai paramos kreipiasi taisyklių 6.2 papunktyje nurodytas pareiškėjas;
  • 6 000 Eur, kai paramos kreipiasi taisyklių 6.3 papunktyje nurodytas pareiškėjas.
Paramos lėšomis mokama (neviršijant nurodytos didžiausios paramos sumos projektui):
 • iki 95 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų, kai projektas teikiamas pagal pirmąją arba antrąją veiklos sritį. Likusi dalis mokama paramos gavėjo lėšomis, kurių šaltinis turi būti nurodytas paramos paraiškoje (pvz., savivaldybės administracijos lėšos, organizacijos nario mokestis, kitų fondų lėšos); suapvalinimai negalimi (46 punkto nuostata);
 • iki 100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai projektas teikiamas pagal trečiąją veiklos sritį.
 

 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2020 m. birželio 9 d. 11:43