(ES) Parama | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos finansavimas

Spausdinti
Svarbu
Paraiškų priėmimas
Iki 2017-05-05
Vadovaujantis Žemės ūkio, maisto ūkio ir žuvininkystės 2015–2020 metų mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos finansavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. 3D-18 ,,Dėl Žemės ūkio, maisto ūkio ir žuvininkystės 2015–2020 metų mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos finansavimo taisyklių patvirtinimo“, skelbiamas paraiškų  gauti valstybės pagalbą žemės ūkio, maisto ūkio ir žuvininkystės moksliniams tyrimams ir taikomosios veiklos projektams vykdyti priėmimas.
 
Visoms priimamoms paraiškoms kvietimo laikotarpiui skiriama bendra pagalbos suma – 295  tūkst. Eur.  Pagalbos intensyvumas – finansuojama iki 100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.
 
Paraiškos teikiamos Finansuotinų žemės ūkio, maisto ūkio ir žuvininkystės tyrimų apraše nurodytiems tyrimams vykdyti.
 
Paraiškas gali teikti – mokslo ir studijų institucijos, mokslinių tyrimų institutai (kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme) arba mokslininkų grupės, susivienijusios mokslinių tyrimų projektui vykdyti.
 
Lietuvių kalba užpildytos paraiškos gauti valstybės pagalbą žemės ūkio, maisto ūkio ir žuvininkystės moksliniams tyrimams ir taikomajai veiklai vykdyti 2 egzemplioriais iki 2017 m. gegužės 5 d. 15.00 val. turi būti pateiktos Žemės ūkio ministerijos Ekonomikos departamento Strateginio planavimo ir mokslo skyriui (Gedimino pr. 19, Vilnius, 233 kab. arba 266 kab.). Paraiškos turi būti įteiktos pareiškėjo asmeniškai arba per įgaliotą asmenį. Kitais būdais (paštu, per kurjerį, faksu, el. paštu ir kt.) pateiktos paraiškos nepriimamos.
 
Pareiškėjas pateikia:
  • Užpildytą paraišką gauti valstybės pagalbą žemės ūkio, maisto ūkio ir žuvininkystės moksliniams tyrimams ir taikomajai veiklai vykdyti. Paraiška pateikiama ir elektroniniu būdu el. paštu crypt:c2tpcm1hbnRlLnNtYWxza3l0ZUB6dW0ubHQ=:xx;
  • Jungtinės veiklos sutarties tarp pareiškėjo ir partnerių ar mokslininkų grupės narių kopiją, jei paraišką teikia keli subjektai.
 
Finansuotinų tyrimų aprašai, mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos finansavimo taisyklės ir paraiškos forma pateikiami toliau:
  1. Finansuotinų žemės ūkio, maisto ūkio ir žuvininkystės tyrimų aprašas;
  2. Žemės ūkio, maisto ūkio ir žuvininkystės 2015–2020 metų mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos finansavimo taisyklės;
  3. Paraiška.
 
Papildomą informaciją teikia Žemės ūkio ministerijos Ekonomikos departamento Strateginio planavimo ir mokslo skyrius tel.: (8 5) 239 1125, (8 5) 239 1024.
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2017 m. birželio 1 d. 16:51