(ES) Parama | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Kokybiškų žemės ūkio produktų populiarinimas ir realizavimas (2018 m. I)

Spausdinti
Svarbu
Paraiškų priėmimas
Nuo 2018-04-18
Iki 2018-05-10
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos kviečia teikti paraiškas pagalbai gauti pagal Veiklos, susijusios su kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų populiarinimu ir realizavimu, finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 3D-942 „Dėl Veiklos, susijusios su kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų populiarinimu ir realizavimu, finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės).
 
Paraiškos pagal Taisykles priimamos nuo 2018 m. balandžio 18 d. iki gegužės 10 d.
 
 
Galimi pareiškėjai yra kooperatyvai, asociacijos ir teikiantys viešąsias paslaugas juridiniai  asmenys.
 
Paraiškos ir kiti paraiškoje nurodyti privalomi pridėti dokumentai Taisyklių 20 punkte nurodyta tvarka teikiami NMA Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento teritoriniuose paramos administravimo skyriuose pagal pareiškėjo buveinės adresą.
 
Pagal Taisykles pagalba teikiama kokybiškiems žemės ūkio ir maisto produktams, kurių kokybė oficialiai pripažinta Europos Sąjungos ar nacionaliniu lygiu.
 
Finansuojama kokybiškų produktų populiarinimo (informacijos sklaidos, populiarinimo leidinių leidybos)  ir viešųjų renginių (išskyrus parodas ir muges) organizavimo išlaidos.  
 
Didžiausia galima pagalbos suma vienam pareiškėjui negali viršyti 58 000,00 Eur (dvejų metų laikotarpiui).
 
Papildoma informacija teikiama NMA bendruoju informacijos teikimo telefonu 8 5 252 6999 arba trumpuoju numeriu 1841, taip pat el. būdu NMA interneto puslapyje pasirinkus nuorodą „Užduokite klausimą“ arba atsiųsti jį bendruoju el. pašto adresu crypt:PGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmluZm9Abm1hLmx0Ij5pbmZvQG5tYS5sdDwvYT4=:xx, taip pat paštu adresu: Blindžių g. 17, Vilnius.
 
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2018 m. birželio 27 d. 16:05