(ES) Parama | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Išimtinė sureguliavimo pagalba kiaulių laikytojams

Spausdinti
Svarbu
Paraiškų priėmimas
Nuo 2022-05-09
Iki 2022-05-17
Pareiškėjai kviečiami teikti paraiškas pagal Išimtinės sureguliavimo pagalbos kiaulių laikytojams administravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2022 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. 3D-313 (toliau –Taisyklės). Taisyklių tikslas – suteikti pagalbą kiaulininkystės sektoriui, siekiant išsaugoti šio sektoriaus veiklos gyvybingumą esant rinkos veikimo sutrikdymams dėl padidėjusių gamybos sąnaudų 2022 m. vasario 24 d. Rusijai pradėjus invaziją į Ukrainą. Pagalba pagal Taisykles bus finansuojama iš Europos žemės ūkio garantijų fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, tam skirta 5 857 000 Eur .Pagalbos dydis – po 10,70 Eur už 1 kiaulę. Jeigu apskaičiuota bendra galutinė pagalbos suma (po faktinių duomenų pateikimo) viršys pagalbai skirtas EŽŪGF ir valstybės biudžeto lėšų sumas ir papildomo finansavimo galimybės nebus, pagalbos suma visiems pareiškėjams mažinama proporcingai trūkstamų lėšų kiekiui.
 
Paraiškos renkamos nuo 2022 m. gegužės 9 d. iki 2022 m. gegužės 17 d.
 
Tinkami pareiškėjai
 
Pareiškėjas laikomas tinkamu gauti pagalbą, jei atitinka visus šiuos reikalavimus:
 • yra užregistruotas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre kaip žemės ūkio valdos valdytojas arba partneris ne vėliau kaip iki 2022 m. kovo 1 d.;
 • 2022 m. kovo–gegužės mėn. laikė kiaules, kurios registruotos VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro Ūkinių gyvūnų registre;
 • vykdo ne mažiau kaip vieną veiklą, kuria siekiama tikslų, susijusių su:
 • žiedine ekonomika;
 • aplinkai ir klimatui nekenksmingais gamybos metodais;
 • maisto medžiagų valdymu;
 • veiksmingu išteklių naudojimu;
 • nebuvo ir nėra patvirtintas paramos gavėju pagal Kaimo plėtros 2004–2006 metų plano priemonę „Ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos rėmimas“ ir Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“ (taikoma tik fiziniams asmenims);
 • veiklą vykdo Lietuvos Respublikos teritorijoje.
Pagalba neteikiama:
 • pareiškėjams, kurie yra bankrutuojantys arba likviduojami;
 • jei apskaičiuota pagalbos suma vienam pareiškėjui už kovo–balandžio mėn. nesiekia 66 Eur, o už gegužės mėn. – 33 Eur.
Privalomi pateikti dokumentai
 
Dokumentai, kurie įrodytų, jog pareiškėjas vykdo ne mažiau kaip vieną veiklą, kuria siekiama tikslų, susijusių su žiedine ekonomika / aplinkai ir klimatui nekenksmingais gamybos metodais / maisto medžiagų valdymu / veiksmingu išteklių naudojimu.
 
Reikalavimai paraiškai, formai (1 priedas) ir kt. dokumentams
 1. Paraiška ir pridedami dokumentai turi būti pateikti asmeniškai, per įgaliotą asmenį, atsiųsti per kurjerį arba registruota pašto siunta Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) (adresas: Blindžių g. 17, 08111 Vilnius), arba elektronine forma, pateikiant užpildytus dokumentus DOC, DOCX, XLS, XLSX, PDF formatu. Elektronine forma teikiami dokumentai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuoti elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą, ir pateikti Agentūrai elektroniniu paštu crypt:PGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmRva3VtZW50YWlAbm1hLmx0Ij48c3BhbiBzdHlsZT0iY29sb3I6IzAwODAwMDsiPmRva3VtZW50YWlAbm1hLmx0PC9zcGFuPjwvYT4=:xx. Per vieną kartą gali būti keliami ne didesni nei 25 MB apimties dokumentai, didesnės apimties dokumentai gali būti išskaidyti ir teikiami per kelis kartus. Jeigu dokumentai siunčiami ne vienu metu, jie turi būti pateikti tą pačią dieną. Dėl kenkėjiškų programų tikimybės dokumentai negali būti pateikiami nuorodose.
 2. Paraiška ir pridedami dokumentai turi būti pildomi lietuvių kalba. Kita kalba užpildyta paraiška bei pridedami dokumentai nepriimami. Jei papildomi dokumentai yra užsienio kalba, turi būti pateikti vertimai į lietuvių kalbą.
 3. Paraiška turi būti užpildyta elektroninėmis priemonėmis, kiekvienas lapas patvirtintas pareiškėjo parašu. Ranka užpildyta ir (arba) nepasirašyta paraiška nepriimama.
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2022 m. gegužės 30 d. 15:36