(ES) Parama | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų vartojimo skatinimas ikimokyklinio ugdymo įstaigose

Spausdinti
Svarbu
Paraiškų priėmimas
Nuo 2019-05-06
Iki 2019-05-17
Paraiškų priėmimas baigėsi
                Pareiškėjai kviečiami teikti paraiškas gauti paramą pagal Ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų vartojimo skatinimo ikimokyklinio ugdymo įstaigose paramos taisykles, patvirtintas žemės ūkio ministro 2019 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 3D-267 (toliau – taisyklės), dengiant kainų skirtumą, susidarantį vaikų maitinimui naudojant ekologiškus produktus vietoje įprastinių maisto produktų ir žaliavų. Paraiškos renkamos nuo 2019 m. gegužės 6 d. iki 2019 metų gegužės 17 d.
 
                 Tinkami pareiškėjai:
  • savivaldybių administracijų įsteigtos vaikų ikimokyklinio ugdymo įstaigos, kurios vaikų maitinimui gamina maistą tam pritaikytose patalpose ir turi galiojantį Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos išduotą maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą (t. y. neperka vaikų maitinimo paslaugos);
  • įsipareigojantys vaikų maitinimui ekologiškų produktų įsigyti ne mažiau kaip 80 proc. taisyklių 1 priedo B sąraše išvardytų produktų rūšių.
                Tinkamos išlaidos:
  • patirtos nuo 2018 m. spalio 1 d. iki 2019 m. rugpjūčio 31 d.;
  • parama gali būti už trumpesnį ekologiškų produktų įsigijimo laikotarpį nei visas paramos laikotarpis, tačiau minimalus prašomas paramos teikimo laikotarpis negali būti trumpesnis nei 3 mėnesiai (paramos laikotarpis turi būti nepertraukiamas ir skaičiuojamas nuo pirmos mėnesio dienos).
                Privalomi pateikti dokumentai:
 
Kartu su paraiška pareiškėjas pateikia:
  • sutarties su maisto produktų tiekėju kopiją, kurioje turi būti nurodytas ekologiškų produktų, kuriuos planuojama įsigyti/jau įsigyta, pavadinimai, jų kiekiai ir kainos;
  • visų planuojamų įsigyti/įsigytų ekologiškų produktų, nurodytų taisyklių 1 priedo A dalyje patvirtinamųjų dokumentų kopijas.
                Reikalavimai paraiškai:
  • paraiška ir papildomi dokumentai turi būti pildomi lietuvių kalba. Kita kalba užpildytos paramos paraiškos ir papildomi dokumentai nepriimami;
  • paraiška turi būti užpildyta elektroninėmis priemonėmis ir atspausdinta. Kiekvienas paraiškos lapas turi būti patvirtintas pareiškėjo parašu. Ranka užpildytos ir (arba) nepasirašytos paramos paraiškos nepriimamos
  • pareiškėjas kvietimo teikti paraiškas metu gali teikti tik vieną paraišką.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2019 m. gegužės 8 d. 10:20