(ES) Parama | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Ekologiškų ir pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintų maisto produktų vartojimo skatinimo ikimokyklinio ugdymo įstaigose parama

Spausdinti
Svarbu
Paraiškų priėmimas
Nuo 2019-09-02
Iki 2019-09-30
Paraiškų priėmimas baigėsi
Pareiškėjai kviečiami teikti paraiškas gauti paramą pagal Ekologiškų ir pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintų maisto produktų vartojimo skatinimo ikimokyklinio ugdymo įstaigose paramos taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2019 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 3D-267, kai taikomas išlaidų kompensavimo su avanso mokėjimu būdas ir parama skiriama kompensuoti pagal kokybės sistemas pagamintų ir įprastinių produktų, įsigytų paramos laikotarpiu, kainų skirtumą. Paraiškos renkamos nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. iki 2019 m. rugsėjo 30 d.
              
Tinkami pareiškėjai:
 • savivaldybių administracijų įsteigtos vaikų ikimokyklinio ugdymo įstaigos, kurios vaikams maitinti gamina maistą tam pritaikytose patalpose ir turi galiojantį Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos išduotą maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą, t. y. neperka vaikų maitinimo paslaugos;
 • įsipareigojantys vaikams maitinti ekologiškų produktų įsigyti ne mažiau kaip 60 proc. (jei paraiškoje nurodytas didesnis procentas, turi užtikrinti, kad ne mažiau kaip paraiškoje nurodytas procentas) pagal kokybės sistemas pagamintų produktų viso vaikams maitinti skirto maisto kiekio;
 • perkantys pagal kokybės sistemas pagamintus produktus visų šių grupių: mėsos ir jos produktų; pieno ir jo produktų (išskyrus remiamus pagal programą); kiaušinių; grūdų produktų; duonos bei pyrago gaminių; aliejaus ir riebalų; vaisių ir jų produktų (išskyrus remiamus pagal programą); daržovių ir jų produktų (išskyrus remiamus pagal programą); uogų ir jų produktų; kitų (medaus ir kt.) maisto produktų. Kiekvienoje iš šių grupių, išskyrus kitų maisto produktų grupę, per visą paramos laikotarpį pagal kokybės sistemas pagaminti produktai turi sudaryti ne mažiau kaip 20 proc.           
Tinkamos išlaidos:
 • patirtos nuo paraiškos pateikimo metų rugsėjo 1 d. iki kitų metų rugpjūčio 31 d.;
 • parama gali būti už trumpesnį pagal kokybės sistemas pagamintų produktų įsigijimo laikotarpį, t. y. už 3, 6 ar 9 mėnesius (paramos laikotarpis turi būti nepertraukiamas ir skaičiuojamas nuo pirmos mėnesio dienos).
              
Privalomi pateikti dokumentai
 
Kartu su paraiška pareiškėjas pateikia:
 • sutarties su pagal kokybės sistemas pagamintų produktų tiekėju (-ais) dėl maisto produktų tiekimo kopiją (-as) su nurodytais pagal kokybės sistemas pagamintų produktų, kuriuos planuojama įsigyti / jau įsigyta, pavadinimais ir jų kiekiais;
 • ekologiškų produktų tiekėjo (-ų) patvirtinamųjų dokumentų kopijas;
 • planuojamų įsigyti (-ų) NKP gamintojų sąrašą.
             
Reikalavimai paraiškai:
 • paraiška ir papildomi dokumentai turi būti pildomi lietuvių kalba. Kita kalba užpildytos paramos paraiškos ir papildomi dokumentai nepriimami;
 • paraiška turi būti užpildyta elektroninėmis priemonėmis ir atspausdinta. Kiekvienas paraiškos lapas turi būti patvirtintas pareiškėjo parašu. Ranka užpildytos ir (arba) nepasirašytos paramos paraiškos nepriimamos;
 • pareiškėjas kvietimo teikti paraiškas metu gali teikti tik vieną paraišką.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2020 m. vasario 3 d. 15:15