(ES) Parama | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Ekologiškų ir pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintų maisto produktų vartojimo skatinimas ikimokyklinio ugdymo įstaigose (2020 m. II)

Spausdinti
Svarbu
Paraiškų priėmimas
Nuo 2020-04-01
Iki 2020-06-20
Pareiškėjai kviečiami teikti paraiškas gauti paramą pagal Ekologiškų ir pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintų maisto produktų vartojimo skatinimo ikimokyklinio ugdymo įstaigose paramos taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2019 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 3D-267, kai taikomas išlaidų kompensavimo su avanso mokėjimu būdas ir parama skiriama kompensuoti pagal kokybės sistemas pagamintų ir įprastinių produktų, įsigytų paramos laikotarpiu, kainų skirtumą, kuris įvertintas apskaičiuojant maksimalų paramos dydį vienam vaikui per mėnesį, t. y. 20 eurų. Paraiškos renkamos nuo 2020 m. balandžio 1 d. iki 2020 m. birželio 20 d.
 
Tinkami pareiškėjai
 • Parama teikiama savivaldybių įsteigtoms vaikų ugdymo įstaigoms, dirbančioms pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, kurios šių vaikų maitinimui skirtą maistą gamina tik tam tikslui skirtose patalpose ir turi galiojantį Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos išduotą maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą, t. y. neperka maitinimo paslaugos.
 • Įsipareigojantys vaikams maitinti ekologiškų produktų įsigyti ne mažiau kaip 60 proc. (jei paraiškoje nurodytas didesnis procentas, turi užtikrinti, kad ne mažiau kaip paraiškoje nurodytas procentas) pagal kokybės sistemas pagamintų produktų viso vaikams maitinti skirto maisto kiekio.
 • Perkantys pagal kokybės sistemas pagamintus produktus visų šių grupių: mėsos ir jos produktų, pieno ir jo produktų (išskyrus remiamus pagal programą), kiaušinių, grūdų produktų, duonos bei pyrago gaminių, aliejaus ir riebalų, vaisių ir jų produktų (išskyrus remiamus pagal programą), daržovių ir jų produktų (išskyrus remiamus pagal programą), uogų ir jų produktų, kitų (medaus ir kt.) maisto produktų. Kiekvienoje iš šių grupių, išskyrus kitų maisto produktų grupę, per visą paramos laikotarpį pagal kokybės sistemas pagaminti produktai turi sudaryti ne mažiau kaip 20 proc.
 
Tinkamos išlaidos
 • Patirtos nuo paraiškos pateikimo metų sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.
 • Pareiškėjas, teikdamas paraišką, gali prašyti paramos ir už trumpesnį pagal kokybės sistemas pagamintų produktų įsigijimo laikotarpį, bet ne trumpesnį nei 3 mėnesiai (paramos laikotarpis turi būti nepertraukiamas ir skaičiuojamas nuo pirmos mėnesio dienos).
 
Privalomi pateikti dokumentai
Kartu su paraiška arba ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo Nacionalinės mokėjimo agentūros sprendimo skirti paramą priėmimo dienos pareiškėjas pateikia:
 • sutarties su pagal kokybės sistemas pagamintų produktų tiekėju (-ais) dėl maisto produktų tiekimo kopiją (-as);
 • ekologiškų produktų tiekėjo (-ų) patvirtinamųjų dokumentų kopijas;
 • planuojamų įsigyti (-ų) NKP gamintojų sąrašą.
 
Reikalavimai paraiškai
 • Paraiška ir papildomi dokumentai turi būti pildomi lietuvių kalba. Kita kalba užpildytos paramos paraiškos ir papildomi dokumentai nepriimami.
 • Paraiška turi būti užpildyta elektroninėmis priemonėmis ir atspausdinta. Kiekvienas paraiškos lapas turi būti patvirtintas pareiškėjo parašu. Ranka užpildytos ir (arba) nepasirašytos paramos paraiškos nepriimamos.
 • Pareiškėjas kvietimo teikti paraiškas metu gali teikti tik vieną paraišką.

 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2020 m. spalio 29 d. 15:17