(ES) Parama | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Biodegalų gamybos plėtros finansavimas

Spausdinti
Svarbu
Paraiškų priėmimas
Nuo 2016-10-15
Iki 2016-11-15
Tikslas:
 
  • skatinti biodegalų gamybą, sudaryti galimybę žemės ūkio produkciją naudoti ne maisto reikmėms, mažinti priklausomybę nuo importuoto kuro ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisiją.
 
Paramos gali kreiptis:
 
  • rapsų aliejaus, skirto rapsų metilo (etilo) esteriui gaminti, gamintojai, rapsų metilo (etilo) esterio gamintojai, gaminantys rapsų aliejų, skirtą rapsų metilo esteriui gaminti, ir dehidratuoto etanolio gamintojai, atitinkantys taisyklių 14 punkte nurodytus tinkamumo kriterijus.
 
 Paramos dydis:
 
  • Pagalba kiekvienam jos gavėjui apskaičiuojama pagal išlaidas, patirtas įsigyjant žaliavos kiekį, reikalingą biodegalams pagaminti, ir atsižvelgiant į jo paraiškos pateikimo metu turimus rapsų aliejaus spaudimo arba dehidratuoto etanolio gamybos pajėgumus.
  • Pagalbos gavėjams kompensuojamos žaliavos įsigijimo (išauginimo) išlaidos, padarytos nuo einamųjų metų sausio 1 d. iki einamųjų metų lapkričio 15 d.: rapsų grūdų – 46,34 Eur už toną, javų grūdų – 33,02 Eur už toną.
  • Didžiausias kompensuojamas visų paramos gavėjų įsigytų (išaugintų) rapsų ir javų grūdų kiekis einamaisiais kalendoriniais metais tonomis tvirtinamas atskiru žemės ūkio ministro įsakymu.
 
Paraiškos ir kiti paraiškoje nurodyti privalomi pridėti dokumentai taisyklių 15 punkte nurodyta tvarka priimami nuo spalio 15 d. iki lapkričio 15 d., Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros žuvininkystės programų departamento teritoriniuose paramos administravimo skyriuose pagal registravimo vietą asmeniškai, per įgaliotą asmenį, per kurjerį arba registruota pašto siunta.
 
Aktuali informacija:
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2019 m. liepos 16 d. 15:42