(ES) Parama | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Asociacijų narystės ES ir kitose tarptautinėse organizacijose mokesčio mokėjimo ir asociacijų atstovavimo jose finansavimas

Spausdinti
Svarbu
Paraiškų priėmimas
Nuo 2019-05-09
Iki 2019-05-24
Paraiškų priėmimas baigėsi
Žemės ūkio ministerija, vadovaudamasi Asociacijų, vienijančių asmenis, užsiimančius žemės ūkio ir miškų ūkio bei alternatyviąja veikla, narystės Europos Sąjungos ir (arba) kitose tarptautinėse organizacijose mokesčio mokėjimo ir atstovavimo jose finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 3D-266 ,,Dėl Asociacijų, vienijančių asmenis, užsiimančius žemės ūkio ir miškų ūkio bei alternatyviąja veikla, narystės Europos Sąjungos ir (arba) kitose tarptautinėse organizacijose mokesčio mokėjimo ir atstovavimo jose finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – taisyklės), 19 punktu, skelbia 2019 m. paraiškų priėmimą pagal priemonę „Asociacijų narystės ES ir kitose tarptautinėse organizacijose mokesčio mokėjimo ir asociacijų atstovavimo jose finansavimas“.
 
Paramos paraiškų pateikimo terminas – 2019 m. gegužės 9–24 d.
 
Galimi pareiškėjai – Lietuvos Respublikoje registruotos asociacijos, vienijančios fizinius ir (ar) juridinius asmenis, užsiimančius žemės ūkio, miškų ūkio ir (arba) alternatyviąja veikla, ir esančios ES ir (arba) kitų tarptautinių organizacijų narės arba dalyvaujančios ES ir (arba) kitų tarptautinių organizacijų sudarytų darbo grupių veikloje bei savo veiklos įstatuose arba kituose jiems prilyginamuose dokumentuose nurodančios veiklą, susijusią su dalyvavimu ES ir (arba) kitų tarptautinių organizacijų veikloje.
   
Šiai priemonei 2019 m. numatoma skirti paramos suma – 326 000 Eur.
 
Paramos intensyvumas:
  • dalyvavimo ES ir (arba) kitų tarptautinių organizacijų organizuojamuose renginiuose išlaidoms ir dalyvavimo renginiuose mokesčių, informacinių renginių organizavimo, asociacijų narystės ES ir (arba) kitose tarptautinėse organizacijose mokesčių išlaidoms − iki 100 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų (išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo);
  • darbuotojų, atsakingų už projektų įgyvendinimą, samdymo išlaidoms − iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų (išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo).
Paraiška ir kiti taisyklių 20 punkte nurodyti dokumentai (spausdintine ir elektronine forma) teikiami Žemės ūkio ministerijai (Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius).
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2019 m. gegužės 8 d. 10:19