(ES) Parama | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Nacionalinėmis lėšomis finansuojamos priemonės

Spausdinti

Apie paramą

Valstybės (toliau – nacionalinė) parama – tai valstybės parama žemės ūkiui ir kaimo plėtrai, kuri įgyvendinama pagal Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros skatinimo, Žuvininkystės plėtros ir konkurencingumas bei Fitosanitarijos, augalų dauginamosios medžiagos ir grūdų kokybės kontrolės, veislių tyrimų programas (toliau – Programos).
 
Svarbiausi paramos tikslai: 
  • didinti ūkių, galinčių konkuruoti Lietuvos ir užsienio rinkose, efektyvumą;
  • diegti perspektyvias gamybos technologijas;
  • gerinti žemdirbių ir kaimo gyventojų darbo sąlygas.
Pagrindinis Programų finansavimo šaltinis – Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, vadovaudamasi valstybės biudžeto asignavimų paskirstymu, kiekvienais metais tvirtina Programų išlaidų sąmatą pagal priemones. Atitinkamai Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras tvirtina Programų išlaidų detalizuotą sąmatą pagal priemones.
 
Kiekvienai numatytai Programų priemonei Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras arba kompetentinga institucija tvirtina įgyvendinimo taisykles, jų pakeitimus, kuriose nustatomi finansavimo tikslai ir kryptys, paramos gavėjai, dokumentų pateikimo ir paramos išmokėjimo  tvarka, atsakomybė.
 
Paramos administravime taip pat dalyvauja socialiniai partneriai: Žemės ūkio ministerija, Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras, VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Valstybinė augalininkystės tarnyba ir savivaldybės. Nuo 2012 m. Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) nacionalines tiesiogines ir kompensacines išmokas administruoja vadovaudamasi Nacionalinės paramos administravimo informacine sistema.
 
Kitose skiltyse yra pateikta informacija apie teisės aktus, dokumentų formas, atmintines bei statistiniai duomenys pagal Programos priemones, kurias administruoja NMA Kaimo plėtros, žuvininkystės programų ir nacionalinės paramos departamento Nacionalinės paramos skyrius. Informaciją apie paramos priemones, paramos suteikimo sąlygas ir tvarką galite rasti skiltyje „Valstybės paramos priemonės‘‘.
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2021 m. gegužės 7 d. 10:20