(ES) Parama | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Gamintojų organizacijų veiklos skatinimas (2023 m.)

Spausdinti
Svarbu
Paraiškų priėmimas
Nuo 2023-01-18
Iki 2023-02-21
Priemonės konkretus tikslas – skatinti žvejybos ir akvakultūros produktų prekybą, kokybę ir pridėtinę vertę, taip pat tų produktų perdirbimą.
 
Remiama veikla – pripažintų gamintojų organizacijų (GO) vykdomas Gamybos ir prekybos plano (GPP) rengimas ir įgyvendinimas, įskaitant mokslinių ir techninių kampanijų rengimą ir vykdymą, siekiant pagerinti žinių, gerosios praktikos ir inovacijų sklaidą, dalyvavimą mugėse ir parodose, siekiant pagerinti gamintojų organizacijų narių produktų patekimą į rinką, dalyvavimą įgyvendinant maisto tvarumo (atsekamumo) schemas, narių veiklos aplinkosauginio tvarumo didinimą ir kitas patvirtintame GPP numatytas veiklas.
 
Projektams įgyvendinti skiriama 1,8 mln. Eur viešojo finansavimo lėšų.
 
Projektui skiriama ne daugiau 450 tūkst. viešojo finansavimo lėšų.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2023 m. sausio 19 d. 13:25