(ES) Parama | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Žvejybos veiklos nutraukimas visam laikui (2021 m.)

Spausdinti
Svarbu
Paraiškų priėmimas
Nuo 2021-07-29
Iki 2021-09-27
Priemonės tikslas – pusiausvyros tarp žvejybos pajėgumų ir turimų žvejybos galimybių užtikrinimo.
 
Remiama veikla – žvejybos veiklos nutraukimas visam laikui, išmontuojant Lietuvos Respublikos žvejybos laivus, kai žvejybos veiklos nutraukimas visam laikui kaip priemonė yra numatytas Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 22 straipsnio 4 dalyje nurodytame veiksmų plane, kuriame konstatuota, kad laivyno segmento pajėgumai nėra veiksmingai subalansuoti su to segmento turimomis žvejybos galimybėmis.
 
Paraiškas gali teikti
  • ūkio subjektai, vykdantys verslinę žvejybą Baltijos jūroje, išskyrus Baltijos jūros priekrantę, laivu (-ais), kurio (-ių) ilgis daugiau kaip 12 metrų, ir turintys perleidžiamąją teisę į žvejybos galimybes jūrų vandenyse;
  • ūkio subjektai, vykdantys verslinę žvejybą Baltijos jūros priekrantėje laivu (-ais), kurio (-ių) ilgis yra nuo 10 iki 12 metrų, ir turintys perleidžiamąją teisę naudoti verslinės žvejybos įrankius priekrantės žvejybai;
  • fiziniai asmenys (ne jaunesni nei 18 metų amžiaus), dirbę žvejybos laive, kurio veikla nutraukta visam laikui (už kurio žvejybos veiklos nutraukimą jo savininkui skirta parama pagal priemonę).
Paraiškų rinkimo etapui skirta 4 000 000 Eur.

 
Aktuali informacija:
Paskutinio atnaujinimo data: 2021 m. liepos 26 d. 14:14