(ES) Parama | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Žvejybos uostai, iškrovimo vietos, aukcionų patalpos ir priedangos. Investicijos, kuriomis siekiama palengvinti įsipareigojimo iškrauti visą laimikį laikymąsi (2021 m.)

Spausdinti
Svarbu
Paraiškų priėmimas
Nuo 2021-03-15
Iki 2021-05-14
Priemonės konkretus tikslas – žvejybos poveikio jūrų aplinkai mažinimas, įskaitant nepageidaujamos priegaudos vengimą ir mažinimą.
 
Remiama veikla – pagal priemonę remiamos investicijos į iškrovimo vietas siekiant sudaryti palankesnes sąlygas vykdyti įpareigojimą iškrauti visą sužvejotą laimikį pagal Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnį ir Reglamento (ES) Nr. 1379/2013 8 straipsnio 2 dalies b punktą, taip pat suteikti pridėtinės vertės nepakankamai naudojamoms sužvejoto laimikio dalims. Parama neteikiama naujų uostų, naujų iškrovimo vietų arba naujų aukcionams skirtų patalpų statybai.
 
Paraiškas gali teikti: savivaldybės administracija, valstybės arba savivaldybės įstaiga, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, saugomų teritorijų direkcijos, įmonė.
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2021 m. gegužės 4 d. 14:11