(ES) Parama | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Žvejybos uostai, iškrovimo vietos, aukcionų patalpos ir priedangos. Investicijos į žvejybos uostų ir aukcionų patalpų infrastruktūros arba iškrovimo vietų ir priedangų gerinimą (2021 m. I)

Spausdinti
Svarbu
Paraiškų priėmimas
Nuo 2021-04-19
Iki 2021-06-18
Paraiškų priėmimas NUO 2021-04-19 IKI 2021-06-18

Priemonės tikslas – žuvininkystės įmonių, įskaitant mažos apimties priekrantės žvejybos laivyno, konkurencingumo ir gyvybingumo didinimas ir saugos bei darbo sąlygų gerinimas.

Remiama veikla. Siekiant gerinti iškraunamų produktų kokybę, kontrolę ir atsekamumą, didinti energijos vartojimo efektyvumą, prisidėti prie aplinkos apsaugos ir gerinti saugą ir darbo sąlygas – pagal priemonę remiamas iškrovimo vietų infrastruktūros gerinimas, įskaitant investicijas į atliekų ir jūrų šiukšlių surinkimo įrenginius. Parama neteikiama naujų uostų, naujų iškrovimo vietų arba naujų aukcionams skirtų patalpų statybai.

Paraiškas gali teikti šie subjektai: savivaldybės administracija, valstybės arba savivaldybės įstaiga, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, saugomų teritorijų direkcijos, įmonė.

Pareiškėjas privalo atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:
• teisėtais pagrindais valdyti iškrovimo vietą, kurioje numatoma atlikti investicijas;
• projekte numatytiems statybos darbams, į kuriuos investuojama paramos lėšomis, turėti statybą leidžiantį dokumentą.
 
Paraiška teikiama ir projektas įgyvendinamas su partneriu (-ais) – verslinės žvejybos įmones vienijančia (-čiomis) asociacija (-jomis).
 
Partnerio (-ių) įtraukimas į projektą turi būti aprašytas paramos paraiškoje. Tarp pareiškėjo ir jo partnerio (-ių) pasirašoma sutartis, kuria reglamentuojamos pareiškėjo ir partnerio (-ių) teisės, pareigos, bendra veikla ir tarpusavio atsakomybė.

Didžiausia galima suma projektui yra 200 000 eurų. Paramos paraiškų priėmimo etapui skiriama 480 000 eurų.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2021 m. spalio 1 d. 10:41