(ES) Parama | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas (2021 m. II (Supaprastinta parama)

Spausdinti
Svarbu
Paraiškų priėmimas
Nuo 2021-10-07
Iki 2021-12-06
Tikslas – investicijų į perdirbimo sektorių skatinimas. Taip pat priemone prisidedama prie Bendrosios žuvininkystės politikos tikslo įgyvendinimo – žuvų išteklių valdymo, kuriuo siekiama užtikrinti pelningą sektoriaus veiklą.
 
Pagal Taisykles remiamos investicijos į žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimo veiklas, kaip numatyta Reglamento (ES) Nr. 508/2014 69 straipsnyje:
  • kuriomis prisidedama prie energijos taupymo arba poveikio aplinkai mažinimo, įskaitant atliekų apdorojimą;
  • kuriomis gerinamos saugos, higienos, sveikatos ir darbo sąlygos;
  • kuriomis remiamas sužvejotų žuvų, kurios negali būti skirtos žmonėms vartoti, perdirbimas;
  • kurios susijusios su šalutinių produktų, susidarančių pagrindinės perdirbimo veiklos metu, perdirbimu;
  • kurios susijusios su ekologinės akvakultūros produktų perdirbimu,
  • kurios padeda sukurti naujus ar patobulintus produktus, naujus ar patobulintus procesus arba naujas ar patobulintas valdymo ir organizavimo sistemas.
 
Paramos gali kreiptis labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1388/2014 I priedo 2 straipsnyje, užsiimančios arba planuojančios užsiimti žuvininkystės ir (arba) akvakultūros produktų perdirbimu. Pareiškėjų atstovai turi būti ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus.
 
Biudžetas: 259 905 Eur paramos lėšų.

Aktuali informacija:
 
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2021 m. gruodžio 13 d. 16:32