(ES) Parama | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Žuvų praėjimo takų įrengimas ir atkūrimas

Spausdinti
Svarbu
Paraiškų priėmimas
Nuo 2016-05-02
Iki 2016-06-10
Tikslas – vandens biologinės įvairovės ir ekosistemų apsauga ir atkūrimas. Veiklos sritimi taip pat prisidedama prie ES bendrosios žuvininkystės politikos prioritetų ir pagrindinio siekio – žuvininkystės valdymo, kuriuo būtų ilgam užtikrintas išteklių dauginimasis ir didelis laimikis.
 
Remiama veikla ir investicijos, susijusios su stacionarių ar kilnojamų įrenginių statymu, modernizavimu ar įrengimu, siekiant apsaugoti ar plėtoti vandens išteklius, atstatyti vidaus vandenų telkinius, įrengiant ir atkuriant nerštavietes, migracijos kelius, „Natura 2000“ teritorijų, kurioms daro įtaką žvejybos veikla, valdymu, atkūrimu ir stebėsena, ir vidaus vandenų, įskaitant nerštavietes ir migruojančių rūšių migracijos kelius, dalyvavimu kituose veiksmuose, kuriais siekiama apsaugoti ar plėtoti vandens išteklius.
 
Paramos gali kreiptis Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos.
 
Didžiausia galima paramos projektui suma yra 1 600 000 Eur su PVM. Projektui įgyvendinti suteikiamos paramos intensyvumas yra 100 proc.
 

 
Naudinga informacija:
 
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2019 m. birželio 12 d. 12:57