(ES) Parama | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Žinių apie jūros būklę gerinimas

Spausdinti
Svarbu
Paraiškų priėmimas
Nuo 2017-12-18
Iki 2018-01-19
Priemonės tikslas – integruotos jūrų politikos plėtojimas ir įgyvendinimas.
 
Rremiamas žinių apie jūrų aplinkos būklę gerinimas, siekiant nustatyti stebėsenos programas ir priemonių programas, numatytas Direktyvoje 2008/56/EB, laikantis šioje direktyvoje nustatytų įpareigojimų:
  • Lietuvos Baltijos jūros aplinkos apsaugos valdymo stiprinimo dokumentų (būklės vertinimo) atnaujinimas;
  • pavojingų medžiagų tyrimai Baltijos jūroje;
  • jūros ekosistemos tyrimai, siekiant atnaujinti priemonių programą gerai Lietuvos jūros aplinkos būklei pasiekti;
  • priemonių, siekiant mažinti eutrofikaciją skatinančių cheminių maisto medžiagų patekimą į Kuršių marių ir Baltijos jūros aplinką, įgyvendinimas.
 
Paraiškas pagal priemonę gali teikti institucija, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro paskirta atsakinga už Direktyvos 2008/56/EB nuostatų įgyvendinimą.
 
Paramos dydis ir intensyvumas:
  • lėšos Priemonei skiriamos iš EJRŽF (75 proc.) ir bendrojo finansavimo lėšų, numatytų Lietuvos Respublikos valstybės biudžete (25 proc.);
  • suteikiamos paramos dydis skaičiuojamas atsižvelgiant į tinkamas finansuoti projekto išlaidas. Galima paramos vienam projektui suma yra iki 1 240 000 Eur;
  • projektui įgyvendinti suteikiamos paramos intensyvumas yra 100 proc.;
  • projekto įgyvendinimo laikotarpis negali viršyti 42 mėnesių nuo paramos sutarties pasirašymo dienos, tačiau negali trukti ilgiau kaip iki 2023 m. rugsėjo 29 d.
 

 
Aktuali informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2019 m. birželio 12 d. 13:09