(ES) Parama | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Rinkodaros priemonės. Respublikinė žuvininkystės produktų vartojimo skatinimo kampanija (2019 m.)

Spausdinti
Tikslas – žvejybos ir akvakultūros produktų rinkos organizavimo gerinimas. 
 
Pagal priemonę remiamos veikla, kuria siekiama:
  • vykdyti nacionalinę komunikacijos ir reklaminę kampaniją siekiant didinti visuomenės informuotumą apie tausius žvejybos ir akvakultūros produktus (nurodyta veikla nėra skirta prekių ženklams).
Paramos paraiškas pagal priemonę gali teikti:
  • Lietuvos mokslo ir studijų institucija;
  •  juridinis asmuo, kuriam įstatymu yra pavestos funkcijos užsiimti žuvininkystės srities šviečiamųjų programų kūrimu ir jų įgyvendinimo koordinavimu.
Paramos dydis, intensvumas ir trukmė:
  • Lėšos priemonei įgyvendinti skiriamos iš EJRŽF (75 proc.) ir bendrojo finansavimo lėšų, numatytų Lietuvos Respublikos valstybės biudžete (25 proc.).
  • Suteikiamos paramos dydis skaičiuojamas atsižvelgiant į tinkamas finansuoti projekto išlaidas. Galima paramos vienam projektui suma yra iki 400 000 Eur.
  • Projektui įgyvendinti suteikiamos paramos intensyvumas, išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo, yra 95 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
  • Projekto įgyvendinimo laikotarpis negali viršyti 24 mėnesių nuo paramos sutarties pasirašymo dienos, tačiau negali trukti ilgiau kaip iki 2023 m. rugsėjo 29 d.
 

 
Aktuali informacija: 
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2019 m. birželio 12 d. 13:20