(ES) Parama | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Pridėtinė vertė, produktų kokybė ir nepageidaujamos priegaudos panaudojimas (2019 m. I) (Supaprastinta parama)

Spausdinti
Svarbu
Paraiškų priėmimas
Nuo 2019-03-04
Iki 2019-05-03
Tikslas – žvejybos įmonių, įskaitant mažos apimties priekrantės žvejybos laivyno, konkurencingumo ir gyvybingumo didinimas ir saugos bei darbo sąlygų gerinimas.
 
Pagal priemonę remiamos veiklos, skirtos sugautų žuvų pridėtinei vertei didinti (visų pirmą perdirbant (bet kokiu būdu paruošiant pateikiamą produktą), vykdant rinkodarą ir / ar tiesioginę prekybą) ir / ar kokybei išsaugoti, pagerinti, taip pat veiklos, skirtos nepageidaujamos priegaudos panaudojimui.
 
Paramos paraiškas gali teikti įmonės, vykdančios verslinę žvejybą Baltijos jūroje, išskyrus Baltijos juros priekrantės žvejybos zoną, tolimuosiuose žvejybos rajonuose, vidaus vandenyse ir Baltijos jūros priekrantės žvejybos zonoje bei atitinkamai turinčios:
  • perleidžiamąją teisę į žvejybos galimybes jūrų vandenyse (išskyrus Baltijos jūros priekrantės žvejybos zoną);
  • perleidžiamąją teisę į žvejybos vidaus vandenyse kvotą;
  • perleidžiamąją teisę naudoti verslinės žvejybos įrankius priekrantės žvejybai.
Taip pat gali kreiptis kooperatinės bendrovės (kooperatyvai), įsteigtos Lietuvos Respublikos kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatyme nustatyta tvarka, jei visi kooperatinės bendrovės nariai atitinka Taisyklių 7 punkte nurodytus reikalavimus. Atitiktis šiam reikalavimui turi būti išlaikyta nuo paramos paraiškos pateikimo dienos iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos.
 

 
Aktuali informacija:
 
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2022 m. balandžio 4 d. 09:50