(ES) Parama | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Parengiamoji parama (2017 m.)

Spausdinti
Svarbu
Paraiškų priėmimas
Nuo 2017-05-15
Iki 2017-06-16
Prioritetai – skatinti ekonominį augimą, socialinę įtrauktį ir darbo vietų kūrimą, remti  įdarbinimo galimybių bei darbo jėgos judumą pakrančių ir sausumos bendruomenėse, priklausomose nuo žvejybos ir akvakultūros, įskaitant veiklos įvairinimą žuvininkystės sektoriuje ir kituose jūrų ekonomikos sektoriuose.
 
Pagal veiklos sritį remiama tokia veikla:
 
  • vietos plėtros strategijos (VPS) rengimas;
  • pareiškėjo gebėjimų stiprinimas, mokymai ir bendradarbiavimas (įskaitant bendradarbiavimą ŽRVVG tinkle) siekiant parengti ir įgyvendinti VPS.
 
Paramos gali kreiptis žuvininkystės regionų vietos veiklos grupės (ŽRVVG).
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2019 m. birželio 12 d. 13:07