(ES) Parama | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Parama žvejybos galimybių paskirstymo sistemoms

Spausdinti
Priemonės tikslas - priemone prisidedama prie Europos Sąjungos bendrosios žuvininkystės politikos prioritetų ir konkretaus įgyvendinimo tikslo – žvejybos pajėgumų ir turimų žvejybos galimybių pusiausvyros užtikrinimas. Taip pat prisidedama prie ES horizontalaus principo įgyvendinimo – „Darnus vystymasis“, kuriuo siekiama klimato kaitos poveikio švelninimo ir prisitaikymo prie klimato kaitos, skatinant darnų išteklių naudojimą ir įgyvendinant Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 pirmoje antraštinėje dalyje numatytas išsaugojimo priemones.
 
Paramos gali kreiptis Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos.
 
Paramos paraiškų priėmimo etapui skiriama 30 000 Eur. Didžiausia galima paramos vienam projektui suma yra 30 000 Eur su PVM. Projektui įgyvendinti suteikiamos paramos intensyvumas yra 100 proc.
 

Aktuali informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2022 m. balandžio 4 d. 09:34