(ES) Parama | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Mokslininkų ir žvejų partnerystės (2021 m.)

Spausdinti
Svarbu
Paraiškų priėmimas
Nuo 2021-03-01
Iki 2021-04-30
Priemonės tikslas – paramos teikimas technologinės plėtros, inovacijų, įskaitant energijos vartojimo efektyvumo didinimui, ir žinių perdavimo gerinimui. 
 
Remiamos veiklos, skirtos skatinti mokslininkų ir žvejų keitimąsi žiniomis, sprendžiant aktualias žvejybos sektoriaus problemas, kaip numatyta Reglamento (ES) 508/2014 28 straipsnyje – taikomieji moksliniai tyrimai, vykdomi pagal jungtinės veiklos sutartis, taip pat su minėtais tyrimais susiję:
 • duomenų rinkimas ir tvarkymas;
 • bandomieji projektai;
 • žinių ir mokslinių tyrimų rezultatų sklaida, seminarai ir geriausia praktika.
Projektą gali įgyvendinti ne mažiau kaip 2 subjektai (pareiškėjas ir projekto partneris (-riai)), kurie, turėdami tikslą įgyvendinti projektą, pasirašo jungtinės veiklos sutartį, kuri gali būti parengta pagal įgyvendinimo taisyklių 1 priede nustatytą pavyzdinę formą.
 
Paraiškas gali teikti:
 • Lietuvos mokslinių tyrimų institutai, Lietuvos mokslo ir studijų institucijos, kiti Lietuvos Respublikoje įregistruoti viešieji juridiniai asmenys, kurių veikla susijusi su moksliniais tyrimais, eksperimentine plėtra ir studijomis. Šių pareiškėjų partneriais gali būti:
  • verslinės žvejybos įmonių asociacijos;
  • įmonės:
   • turinčios perleidžiamąją teisę į žvejybos galimybes jūrų vandenyse;
   • turinčios perleidžiamąją teisę naudoti verslinės žvejybos įrankius priekrantės žvejybai;
   • turinčios perleidžiamąją teisę į žvejybos vidaus vandenyse kvotą;
   • turinčios verslinės žvejybos kitų jūrų vandenyse leidimą ir vykdančios verslinę žvejybą.
 • verslinės žvejybos įmonių asociacijos. Šių pareiškėjų partneriais gali būti Lietuvos mokslinių tyrimų institutai, Lietuvos mokslo ir studijų institucijos, kiti Lietuvos Respublikoje įregistruoti viešieji juridiniai asmenys, kurių veikla susijusi su moksliniais tyrimais, eksperimentine plėtra ir studijomis, taip pat mokslininkai ir (arba) tyrėjai.
 
Paramos paraiškų priėmimo etapui skiriama 140 000 Eur.

 
Aktuali informacija:
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2021 m. kovo 5 d. 14:45