(ES) Parama | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Laikinas žvejybos veiklos nutraukimas dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) (2020 m.)

Spausdinti
Svarbu
Paraiškų priėmimas
Nuo 2020-10-26
Iki 2020-12-07
Priemonės tikslas – žuvininkystės įmonių, įskaitant mažos apimties priekrantės žvejybos laivyno, konkurencingumo didinimo ir saugos bei darbo sąlygų gerinimo. Taip pat priemone siekiama prisidėti prie bendrosios žuvininkystės politikos vieno iš tikslų įgyvendinimo, jog žvejybos veiklos neigiamas poveikis jūrų ekosistemai būtų kuo labiau sumažintas.
 
Paraiškas pagal priemonę gali teikti ūkio subjektas, kurio veikla laikinai nutraukiama dėl COVID-19 viruso protrūkio:
  • vykdantis verslinę žvejybą Baltijos jūroje, išskyrus Baltijos jūros priekrantės žvejybos zoną, ir turintis perleidžiamąją teisę į žvejybos galimybes jūrų vandenyse arba (ir) individualias žvejybos galimybes;
  • vykdantis verslinę žvejybą Baltijos jūros priekrantės žvejybos zonoje ir turintis perleidžiamąją teisę naudoti verslinės žvejybos įrankius priekrantės žvejybai;
  • vykdantis verslinę žvejybą vidaus vandenyse ir turintis perleidžiamąją teisę į žvejybos vidaus vandenyse kvotą.
Pareiškėjas ar jo atstovas turi būti ne jaunesnis kaip 18 metų amžiaus.
 

Aktuali informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2020 m. lapkričio 5 d. 10:36