(ES) Parama | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Laikinas žvejybos veiklos nutraukimas (2020 m. II)

Spausdinti
Svarbu
Paraiškų priėmimas
Nuo 2020-11-19
Iki 2020-12-21
Tikslas – žuvininkystės įmonių, konkurencingumo didinimas ir saugos bei darbo sąlygų gerinimas. Taip pat priemone siekiama prisidėti prie bendrosios žuvininkystės politikos vieno iš tikslų įgyvendinimo, jog žvejybos veiklos neigiamas poveikis jūrų ekosistemai būtų kuo labiau sumažintas.
 
Pagal priemonę remiamas laikinas žvejybos veiklos jūroje nutraukimas, kai įgyvendinamos Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 12 ir 13 straipsniuose nurodytos atitinkamai Europos Komisijos priemonės arba valstybių narių neatidėliotinos priemonės arba šio reglamento 7 straipsnyje nurodytos išsaugojimo priemonės, įskaitant išteklių atsinaujinimo laikotarpius.
 
Paramos gali kreiptis ūkio subjektas, vykdantis verslinę žvejybą jūrų vandenyse, kuris Apsaugos priemonės galiojimo laikotarpiu nors vienai dienai sustabdė nuosavybės teise valdomo nors vieno Lietuvos Respublikos žvejybos laivo, kurio didžiausias ilgis daugiau kaip 12 metrų, žvejybos veiklą jūroje (draudžiamuoju laikotarpiu laivu nebuvo žvejota įskaitant ir nedraudžiamuose žvejoti Baltijos jūros pakvadračiuose).
 

 
Aktuali informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2020 m. lapkričio 24 d. 10:14