(ES) Parama | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Kompensacijos žvejybos įmonių darbuotojams (2021 m.)

Spausdinti
Svarbu
Paraiškų priėmimas
Nuo 2021-04-06
Iki 2021-05-07
Tikslas – žuvininkystės įmonių, įskaitant mažos apimties priekrantės žvejybos laivyno, konkurencingumo didinimas ir saugos bei darbo sąlygų gerinimas. Taip pat priemone siekiama prisidėti prie bendrosios žuvininkystės politikos vieno iš tikslų įgyvendinimo, kad būtų kuo labiau sumažintas žvejybos veiklos neigiamas poveikis jūrų ekosistemai.
 
Pagal priemonę remiamas laikinas žvejybos veiklos jūroje nutraukimas, kai įgyvendinamos Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 12 ir 13 straipsniuose nurodytos atitinkamai Europos Komisijos priemonės arba valstybių narių neatidėliotinos priemonės arba 7 straipsnyje nurodytos išsaugojimo priemonės, įskaitant išteklių atsinaujinimo laikotarpius.
 
Paramos paraiškas gali teikti per paskutinius dvejus kalendorinius metus iki paramos paraiškos pateikimo datos (dveji kalendoriniai metai, ėję prieš paramos paraiškos pateikimo metus) ne mažiau kaip 120 kalendorinių dienų dirbę jūroje, žvejybos laive (-uose), kurio (-ių) veikla laikinai nutraukta (laivas (-ai) atitiko tinkamumo kriterijus, taikomus Lietuvos Respublikos žvejybos laivui (-ams), už kurio (-ių) žvejybos veiklos jūroje sustabdymą skirta parama žvejybos įmonei pagal priemonę „Laikinas žvejybos veiklos nutraukimas“), fiziniai asmenys, kurie Apsaugos priemonės galiojimo laikotarpiu nors vieną dieną visiškai nevykdė žvejybos veiklos jūroje (nedirbo jūroje Europos Sąjungos žvejybos laivyno registre registruotame žvejybos laive).
 
Pareiškėjas ar jo atstovas turi būti ne jaunesnis kaip 18 metų amžiaus.
 
Renkamoms paraiškoms skiriama 186 000 Eur.
 
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2021 m. balandžio 8 d. 08:12