(ES) Parama | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Jūrų biologinės įvairovės išsaugojimas ir atkūrimas. Laimikiui žinduolių ir paukščių padarytos žalos kompensavimo sistemos (2018 m.)

Spausdinti
Svarbu
Paraiškų priėmimas
Nuo 2018-09-10
Iki 2018-10-12
Priemonės tikslas – žuvininkystės įmonių, įskaitant mažos apimties priekrantės žvejybos laivyno, konkurencingumo didinimas ir saugos bei darbo sąlygų gerinimas. Taip pat priemone siekiama prisidėti prie bendrosios žuvininkystės politikos pagrindinio tikslo įgyvendinimo – užtikrinti didžiausią galimą tausios žvejybos laimikį.
 
Paraiškas pagal priemonę gali teikti ūkio subjektas:
  • žvejojantis Baltijos jūroje ir Baltijos jūros priekrantėje pasyviosios žvejybos įrankiais, kurio bendrosios pajamos iš žvejybos pasyviosios žvejybos įrankiais ataskaitiniais metais yra didesnės nei apatinio kvartilio (25 proc.) visų Baltijos jūroje ir Baltijos jūros priekrantėje pasyviosios žvejybos įrankiais žvejojančių įmonių atitinkamų ataskaitinių metų pajamos (taikoma pagal įgyvendinimo taisyklių 12 punkte nurodytą formulę);
  • vykdęs verslinę žvejybą ataskaitiniais metais pasyviosios žvejybos įrankiais ne mažiau kaip 30 dienų Baltijos jūros priekrantėje arba ne mažiau kaip 60 dienų Baltijos jūroje, neviršydamas jam skirtų žvejybos kvotų (jei kvotos skiriamos).
 
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2018 m. lapkričio 28 d. 16:34