(ES) Parama | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Jūrų biologinės įvairovės išsaugojimas ir atkūrimas. Laimikiui žinduolių ir paukščių padarytos žalos kompensavimo sistemos (2017 m.)

Spausdinti
Svarbu
Paraiškų priėmimas
Nuo 2017-09-25
Iki 2017-11-24
Tikslas – žuvininkystės įmonių, įskaitant mažos apimties priekrantės žvejybos laivyno, konkurencingumo didinimas ir saugos bei darbo sąlygų gerinimas.
 
Paramos paraiškas pagal Priemonę gali teikti ūkio subjektai, žvejojantys Baltijos jūroje ir Baltijos jūros priekrantėje pasyviosios žvejybos įrankiais, kurių bendrosios pajamos iš žvejybos pasyviosios žvejybos įrankiais ataskaitiniais metais yra virš apatinio kvartilio (25 proc.) visų Baltijos jūroje ir Baltijos jūros priekrantėje pasyviosios žvejybos įrankiais žvejojančių įmonių atitinkamų ataskaitinių metų pajamų, vykdę verslinę žvejybą ataskaitiniais metais (2016 m.) pasyviosios žvejybos įrankiais ne mažiau kaip 30 dienų Baltijos jūros priekrantėje arba ne mažiau 60 dienų Baltijos jūroje, neviršydami jiems skirtų žvejybos kvotų (jei kvotos skiriamos).
 
Atkreipiame dėmesį, kad paramą gali gauti ūkio subjektai, kurių bendrosios pajamos už sužvejotą produkciją 2016 metais yra didesnės kaip 3 105 Eur. 
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2019 m. birželio 12 d. 13:04