(ES) Parama | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Iniciatyvos, kuriomis siekiama sumažinti akvakultūros priklausomybę nuo veterinarinių vaistų (2020 m.)

Spausdinti
Prioritetas – akvakultūros, kuria užtikrinama aukšto lygio aplinkosauga ir gyvūnų sveikata ir gerovė ir visuomenės sveikata bei sauga, skatinimas. Pagal Priemonę remiamos iniciatyvos, kuriomis siekiama sumažinti akvakultūros priklausomybę nuo veterinarinių vaistų.
 
Galimi pareiškėjai:
  • akvakultūros įmonė, užregistruota ir turinti galiojantį veterinarinio patvirtinimo numerį, leidžiantį vykdyti akvakultūros veiklą;
  • akvakultūros įmonių (užregistruotų ir turinčių galiojantį veterinarinio patvirtinimo numerį, leidžiantį vykdyti akvakultūros veiklą) asociacija;
  • Žvejybos produktų gamintojų organizacijų ir akvakultūros produktų gamintojų organizacijų pripažinimo ir pripažinimo panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. 3D-298 „Dėl Žvejybos produktų gamintojų organizacijų ir akvakultūros produktų gamintojų organizacijų pripažinimo ir pripažinimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“, tvarka pripažinta akvakultūros produktų gamintojų organizacija (toliau – gamintojų organizacija).
Pareiškėjas ar jo atstovas turi būti ne jaunesnis kaip 18 metų amžiaus. Paraiškos gali būti teikiamos ir projektai įgyvendinami kartu su partneriu (-iais).
 
Paramos intensyvumas, išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo, yra:
  • 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, jei pareiškėja yra akvakultūros įmonė (užregistruota ir turinti galiojantį vet. patvirtinimo numerį, leidžiantį vykdyti akvakultūros veiklą);
  • 60 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, jei pareiškėja arba projekto partnerė yra akvakultūros įmonių (užregistruotų ir turinčių galiojantį vet. patvirtinimo numerį, leidžiantį vykdyti akvakultūros veiklą) asociacija;
  • 75 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, jei pareiškėja arba projekto partnerė yra gamintojų organizacija.
Tinkamų finansuoti išlaidų, kurių nepadengia paramos lėšos, dalį pareiškėjas (paramos gavėjas) privalo finansuoti savo lėšomis.
 
Paramos dydis: didžiausia galima paramos suma vienam pareiškėjui yra 250 000 eurų. Paramos paraiškų priėmimo etapui skiriama 1 600 000 eurų.
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2022 m. balandžio 4 d. 09:54