(ES) Parama | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Gamybos ir prekybos planai

Spausdinti
Svarbu
Paraiškų priėmimas
Nuo 2015-11-09
Iki 2016-01-11
Tikslas – žvejybos ir akvakultūros produktų rinkos organizavimo gerinimas.
 
Pagal priemonę remiama tokia veikla:
 
Reglamento (ES) Nr. 1379/2013 28 straipsnyje nurodytų Gamybos ir prekybos planų rengimas ir įgyvendinimas:
 
  • Žvejybos produktų gamintojų organizacijų ir akvakultūros produktų gamintojų organizacijų pripažinimo ir pripažinimo panaikinimo taisyklėse numatytų Gamybos ir prekybos planų rengimas;
  • žvejybos produktų gamintojų organizacijų taikomų priemonių įgyvendinimas;
  • akvakultūros produktų gamintojų organizacijų taikomų priemonių įgyvendinimas.
 
Paramos gali kreiptis žuvininkystės produktų gamintojų organizacija arba gamintojų organizacijų asociacija.
 
Didžiausia galima paramos projektui suma yra 200 tūkst. eurų per metus ir 800 tūkst. eurų per 4 metus. Projektams įgyvendinti gali būti suteikiama parama iki 75 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
 

 
Aktuali informacija:
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2019 m. birželio 12 d. 13:01