(ES) Parama | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Gamybos ir prekybos planai (2021 m. II)

Spausdinti
Svarbu
Paraiškų priėmimas
Nuo 2021-07-20
Iki 2021-08-31
Tikslas – žvejybos ir akvakultūros produktų rinkos organizavimo gerinimas.
 
Pagal priemonę remiamos veiklos – Reglamento (ES) Nr. 1379/2013 28 straipsnyje nurodytų gamybos ir prekybos planų rengimas ir įgyvendinimas:
  • Žvejybos produktų gamintojų organizacijų ir akvakultūros produktų gamintojų organizacijų pripažinimo ir pripažinimo panaikinimo taisyklėse numatytų gamybos ir prekybos planų rengimas;
  • žvejybos produktų gamintojų organizacijų taikomų priemonių, numatytų Žvejybos produktų gamintojų organizacijų ir akvakultūros produktų gamintojų organizacijų pripažinimo ir pripažinimo panaikinimo taisyklių 32, 33 ir 37 punktuose, įgyvendinimas;
  • akvakultūros produktų gamintojų organizacijų taikomų priemonių, numatytų Žvejybos produktų gamintojų organizacijų ir akvakultūros produktų gamintojų organizacijų pripažinimo ir pripažinimo panaikinimo taisyklių 34, 35 ir 37 punktuose, įgyvendinimas.
 
Paraiškas gali teikti Žvejybos produktų gamintojų organizacijų ir akvakultūros produktų gamintojų organizacijų pripažinimo ir pripažinimo panaikinimo taisyklių tvarka pripažinta žvejybos produktų gamintojų organizacija ir akvakultūros produktų gamintojų organizacija (toliau kartu vadinamos gamintojų organizacijomis) ar gamintojų organizacijų asociacija.
 
Paramos paraiškų priėmimo etapui skiriama 370 000 Eur. Didžiausia galima paramos vienam projektui suma yra 370 000 Eur.
 

Aktuali informacija:
 
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2022 m. balandžio 4 d. 09:58